Články

Říjnová výročí osobností a událostí Sokola

Autor příspěvku: Jaroslava Tůmová

Vložil: Petr Mikysek dne: 20.08.2013 13:43:58

Říjnová výročí osobností a událostí Sokola

 

15.10.1850 – se narodil JUDr. František ČÍŽEK.

Dlouholetý obětavý sokolský činovník a výtečný organizátor, spolupracovník Tyršův do roku 1882.

Byl dlouholetým náčelníkem Sokola Pražského a také jeho prvním místostarostou.

V roce 1889, kdy se po dlouhém usilování podařilo ustanovit ústřední sokolskou organizaci, Českou obec sokolskou, byl F. Čížek vedle starosty ČOS JUDr. Jana Podlipného a jednatele ČOS JUDr. Josefa Scheinera zvolen náčelníkem ČOS.

Krátce nato, ve věku 39 let umírá údajně na infarkt.

 

24.10.1890 – se narodila Marie PROVAZNÍKOVÁ.

Profesorka tělocviku na dívčím gymnáziu. Dlouholetá cvičitelka a náčelnice Sokola Karlín a náčelnice ČOS 1932 – 1948.  Spoluorganizovala a vedla slety v roce 1932, 1938 a 1948. Na olympiádě v Londýně roku 1948 dovedla družstvo československých gymnastek ve víceboji ke zlaté medaili. Zde se rozhodla do vlasti se nevrátit, tušila, že by jí komunistický režim znemožnil další činnost. Emigrovala do USA, kde se ihned zapojila do tamního sokolského života a také pracovala v Ústředí čs. Sokola v zahraničí opět jako náčelnice. Ve  svých takřka 100 letech byla stále činná. Umírá v lednu 1991 a její popel byl za několik let převezen a uložen ve společném hrobě zasloužilých sokolů v areálu  Krematoriu Strašnice.

 

27.10.1845 – se narodil Josef Václav Sládek.

Básník skupiny „lumírovců“, skvělý překladatel zejména Shakespeara a Byrona. Velký podporovatel a příznivec Sokola, autor mnoha textů sokolských písní a básní.

 

4.10.1896 – zemřel Dr. Julius GRÉGR.

Politik, přítel Tyršův a i se svým bratrem spoluzakladatel Tělocvičné jednoty Pražské. Zdatný řečník a redaktor - on to byl, kdo vyzval v Národních listech Čechy ke vstupu do nově založeného tělocvičného spolku brzy zvaného SOKOL. Byl autorem prvního návrhu stanov. Je pohřben v rodinné hrobce na malém hřbitůvku ve Lštění v okrese Praha-východ.

 

7.10.1918 – zemřela Klementýna Hanušová.

Klemeňa , tak ji nazývali přátelé a především M.Tyrš. Na jeho podnět spoluzaložila se svou sestrou ženskou složku Sokola – Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Byla celá léta jeho vedoucí cvičitelkou. Psala metodické příručky pro ženská cvičení, také pro pohybově hendikepované, což bylo v tehdejší době velmi pokrokové. Byla to žena velmi všestranná, zasazovala se i o lepší postavení žen ve společnosti.

 

22.10.1867 – krajané založili Sokol v New Yorku. Už ale v roce 1865 byl pokus založit Sokol v St. Louis. O rok později založena velmi početná sokolská jednota v Chicagu. Je známo, že americký Sokol byl velmi nápomocen při pobytu T.G.Masaryka v USA při jeho snahách o zrození samostatného státu Čechů a Slováků – budoucího Československa.

 

9.10.1941 -   po vpádu jednotek wermachtu a SS do naší vlasti a po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 nacisté  považovali především Sokol a také Junák za nepřátele Říše. V dubnu 1941 K.H. Frank nařídil zastavit činnost Sokola. Po nástupu říšského protektora Reinharda Heydricha bylo v září téhož roku vyhlášeno stanné právo, měsíc poté Sokol definitivně rozpuštěn, majetek zabaven.

 

Jaroslava Tůmová, T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Hodnocení článku:

2pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
05
0
Počet hlasů 2

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

29.09.2014 23:43:23, Koldovsky , sokol1930@centrum.cz
Vase clanky jsou vytecne

Počet příspěvků 1.

zobrazeno: 3625 x