Články

První pomoc - novinky z evropského kongresu

Novinky z první pomoci . stavění krvácení, rozeznání cévní mozkové příhody , vyražení zubu.

Autor příspěvku: Tomáš Jelen

Vložil: Vít Jakoubek dne: 22.07.2016 12:12:49

První pomoc – tentokrát v evropském duchu

Na V. odborném symposiu České resuscitační rady a kongresu ERC (European Resuscitation Council) v říjnu loňského roku v Praze se mj. hovořilo o první pomoci. Tato kapitola je v doporučených postupech ERC zahrnuta poprvé.

Na kongresu se zdůrazňoval význam včasného rozpoznání příznaků cévní mozkové příhody (CMP, iktus, mrtvice) pro její správné zaléčení. Čím dříve se podaří zahájit léčbu, tím větší je šance snížit nevratné postižení v oblasti tělesné nebo duševní. Hlavní příznaky je možné odhalit rychle (fast) pomocí testu:

F = face (ochrnutí obličeje, pokles ústního koutku, patrné při usmání, zapískání, cenění zubů)

A = arm (ochrnutí paže, při předpažení postižená ruka klesá)

S = speech (porucha řeči)

T = time (symbolizuje fakt, že je čas volat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155)

Další zajímavou informací bylo podání druhé dávky adrenalinu při anafylaxi (těžké, život ohrožující alergické reakci), kterou někteří alergici nosí u sebe. Jedná se o předplněný autoinjektor (laická stříkačka) s adrenalinem (Epipen, Anapen). Postižený si dávku aplikuje sám nebo mu ji podáme my: sejmeme horní kryt autoinjektoru a přitlačíme ho silou k zevní straně stehna postiženého, před jeho vytažením vyčkáme 10 sekund.

Druhou dávku podáme postiženému s anafylaxí, která neustoupila během 5 až 15 minut od podání první dávky nebo pokud se příznaky anafylaxe objeví znovu.

U dětí se často setkáváme s alergií na potraviny (burské oříšky, ryby, jahody), u dospělých na hmyz a léky. Vždy se také ptáme, zda zraněný nemá alergii na určitý dezinfekční prostředek (např. s jódem – Betadine), lék nebo náplast.

Rovněž se hovořilo o nutnosti proškolení poskytovatelů první pomoci v různých způsobech podávání bronchodilatačních léků. Tyto léky na rozšíření průdušek používají astmatici (lidé s průduškovým astmatem) na zlepšení pocitu dušnosti a zkrácení doby trvání dechových obtíží.

Další připomínka se týkala typických příznaků snížené hladiny krevního cukru u diabetiků (osob s cukrovkou) a jejich včasného rozpoznání: pocit hladu, bolesti hlavy, neklid, svalový třes, pocení, chování často připomínající opilost, ztráta vědomí. Pokud jsou nemocní při vědomí, podáme jim okamžitě například několik kostek cukru, silně oslazený čaj nebo sladkou Coca-Colu či Pepsi-Colu slazenou cukrem, nikoli dietní s umělým sladidlem (tzv. Light). Pokud je postižený v bezvědomí nebo není schopen polykat, nesmíme jeho ústy nic podávat z důvodu rizika vdechnutí, a přivoláme zdravotnickou záchrannou službu.

Další tématikou bylo polohování postižených. Bylo konstatováno, že například při srdeční zástavě s lapavým dýcháním (gaspingem) nebo při bezvědomí následkem úrazu není otáčení postiženého na bok do zotavovací polohy správné. Ačkoli klinický význam protišokové polohy nebyl potvrzen, je možné zvednutí dolních končetin u postiženého v šokovém stavu ležícího na zádech, pokud nejsou patrné známky úrazu.

Při zasažení oka chemickou látkou je okamžitým opatřením vyplachování oka velkým množstvím čisté tekoucí vody a zajištění odborného neodkladného ošetření postiženého.

Zevní krvácení, které nelze zastavit přímým tlakem v ráně (s použitím obvazu nebo bez něj), může být ošetřeno použitím hemostatického obvazu nebo zaškrcovadlem. Stlačování tlakových bodů nebo elevace (zvedání) poraněné končetiny nejsou doporučovány.

Hemostatický obvaz Tromboguard® má zastavit krvácení za tři minuty. Obvaz se skládá ze tří vrstev, z nichž každá plní jinou funkci: aktivní vrstva zastavuje krvácení, další vrstva zadržuje krev a vnější vrstva brání prosáknutí krve ven a ránu izoluje. Hemostatické obvazy se běžně používají v chirurgii a vojenské medicíně a zejména mají uplatnění v případě, kdy se rána nachází v nestlačitelné oblasti, například na krku, na břiše nebo v tříslech. Nácvik použití tohoto obvazu je nezbytný. Stejně tak použití turniketu (zaškrcovadla), který se využívá ve vojenském prostředí k zástavě masivního zevního končetinového krvácení, vyžaduje zaškolení.

 

Rutinní používání krčního límce není nadále doporučeno. Při podezření na poranění krční páteře stabilizujeme hlavu postiženého rukama tak, abychom zabránili jejímu pohybu, dokud na místo nedorazí zkušený zdravotník.

 

Význam chlazení popálenin je sokolské veřejnosti dostatečně znám – chlazení popálených ploch zmenšuje výslednou hloubku popáleniny, ulevuje od bolesti, zmenšuje otok, snižuje výskyt infekčních komplikací a urychluje proces hojení ran. U malých dětí musíme dát pozor, aby nedošlo k jejich celkovému podchlazení.

Metodou volby u vyražení zubu je jeho okamžitá reimplantace (vsunutí zpět do zubního lůžka). Pokud nemůže být zub okamžitě reimplantován, uložíme jej do balancovaného solného roztoku (Hartmannův roztok, Ringer, Plasmalyte), případně do propolisu, vaječného bílku, kokosové vody, plnotučného mléka, fyziologického roztoku a co nejrychleji zajistíme ošetření zubním lékařem.

MUDr. Tomáš Jelen, zdravotní komise OV ČOS

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 1754 x