Články - vzdělavatelé

Mentální koučování v oddílu košíkové Sokola Karviná

Mentální koučování

Autor příspěvku: Dagmar Svobodová

Vložil: Dagmar Svobodová dne: 27.09.2017 20:14:45

Mentální koučování v oddílu košíkové Sokola Karviná

Článek ukazuje, jak v oddílu košíkové Sokola Karviná využíváme mentální koučování k osobnímu rozvoji trenérů a hráčů. Vedení oddílu sleduje náročné herní cíle a uvědomuje si, že řada věcí není na úrovni, na jaké by mohly být. Rámec tréninkových a ekonomických podmínek často způsobuje překážky, které brání v dosahování lepších herních výsledků. Vedení oddílu však věří postupům, které se osvědčují a nebojí se jít novým výzvám naproti. Potřebuje si však ujasnit, co bude v košíkové jako týmovém sportu v budoucnosti potřebovat.

Vedení oddílu každý rok rozhoduje pomocí smluvně - motivačního systému o sestavě A-týmu mužů. A-tým mužů s celkovým počtem 15 hráčů bývá každoročně z jedné třetiny obměněný. Před začátkem nové sezóny jsou hráči pravidelně zváni k individuálním koučovacím pohovorům. Uplynulou sezónu 2016/2017 hodnotili podle vlastní seberealizace, osobního přínosu a týmového výsledku (2. liga mužů, skupina C, sehráno 22 zápasů, z toho 13 vítězství a 9 porážek, skóre 1 639 : 1 628, zisk 35 bodů). V sezóně 2017/2018 plánuje vedení oddílu ve smluvně-motivačním systému s hráči A-týmu mužů pokračovat. Podle Romana Hamruse, manažera oddílu košíkové Sokola Karviná, je smluvně - motivační systém s hráči pro stabilitu mužstva A-týmu nezbytný.

Podmínky ve smlouvě jsou pro každého hráče individuální a podpis je ovlivněn splněním faktorů, které mají dopady na celkovou sestavu mužstva. Jedná se o basketbalovou výkonnost a mentální (psychickou) vyrovnanost hráče. V A-týmu mužů jsou řešeny citlivé a osobní záležitosti jak ve vztahu k trenérům, tak mezi hráči vzájemně. Jde o konkurenční postavení v sestavě, kdy někteří hráči chtějí být lídry týmu. Reálně jsou však týmovými lídry nejvýraznější individuality. Ostatní hráči by rádi měli jejich pozici či minuty na hřišti, ale není to vždy možné. Roman Hamrus konstatuje: "A-tým mužů je potřeba co nejvíce stabilizovat. Dříve bylo v sestavě až 10 hostujících hráčů a nyní jsou 3 - 4. Nicméně mají vůdčí roli a některé místní mentálně slabší hráče nemusí pustit na hřiště. Trenéři A-týmu mužů však potřebují vidět sestavu hráčů komplexně. Herní sezóna je dlouhá a jsou rizika zranění. A-tým musí mít rezervy, kam šáhnout, chce-li hrát o přední umístění v tabulce. Určité doplnění mužstva A-týmu je nutné, stejně jako zdravá konkurence. Doplňování týmu však musí probíhat citlivě a uváženě."

Změny v celkové sestavě hráčů A-týmu mužů v sezóně 2017/2018 schvaluje vedení oddílu košíkové Sokola Karviná, které oceňuje mentální koučování. Vedle rozvoje basketbalové výkonnosti, kterou posilují sportovní trenéři, se tady nabízí prostor pro mentálního kouče. Pro mentální koučování na sezónu 2017/2018 je záměrem rozvoj smluvně - motivačního systému, kde je hlavním cílem posílení mentální (psychické) vyrovnanosti všech hráčů A-týmu mužů. Z uvedeného vyplývá úkol pro mentálního kouče, který komunikuje s jednotlivými hráči. Mentální kouč klade hráčům otázky, jejichž cílem je dotazované hráče aktivně motivovat k sebeuvědomění a praktické realizaci stanovených cílů:

Jaký bude v sezóně 2017/2018 tvůj osobní podíl na týmovém výsledku mužstva?

Jak přispěješ ve své týmové pozici k splnění týmového cíle mužstva?

Čeho chce v sezóně 2017/2018 dosáhnout A-tým mužů, za který hraješ?

Jaký je v sezóně 2017/2018 tvůj osobní cíl jako hráče A-týmu mužů?

Komunikaci s mentálním koučem využívají rovněž sportovní trenéři A-týmu mužů, kteří se rozhodující měrou podílejí na formování basketbalové výkonnosti hráčů. Sportovním trenérům mentální kouč k rozvoji jejich motivace pro další práci s hráči může položit následující otázky:

Co jsiuplynulé sezóně svůj tým nejlépe naučil?

Jakou herní dovednost potřebuješ v týmu nejvíce rozvíjet?

Jaká je na stupnici 1-10 aktuální úroveň dané herní dovednosti mužstva?

Na jakou úroveň chceš danou herní dovednost v A-týmu mužů posunout?

Mentální (psychická) vyrovnanost A-týmu mužů košíkové Sokola Karviná předpokládá rozvoj jejich osobní bdělosti, aktuální všímavosti, uklidnění těla a mysli hráče, soustředění na herní výkon a mentální sílu k vnímání reality ligové soutěže. Pro zlepšování tělesné a emocionální všímavosti může mentální kouč hráčům košíkové položit následující otázky:

Jaké příjemné pocity jsi zaznamenal po zápase?

Jak jsi prožíval obavy, odpor nebo obranu před zápasem?

Kde jsi ve svém těle cítil napětí, úzkost nebo nepohodlí?

Čeho sis všiml při pohybech svých paží a nohou?

Položené otázky jsou neobvyklé a pro hráče bývá obtížné si na ně odpovědět. Cílem však je, aby zůstali zvídavými a hledali odpovědi, protože se jim vyplatí uvědomovat si sebe sama. Informace jsou dostupné, většina hráčů pouze není zvyklá informace hledat. Čím více nasměrují svou pozornost a zvídavost do sebe sama, tím lépe si začnou uvědomovat rozsah různých pocitů, které jsou v nich přítomny. Z uvedených důvodů v sezóně 2017/2018 bude rozvíjet mentální kouč osobní sebeuvědomování hráčů, kde jako koučovací techniku využije Diltsovu pyramidu na pěti neurologických úrovních. Jednotlivých neurologických úrovní budou hráči dosahovat postupně. Postupný krok se bude odvíjet od neurologické úrovně, které se hráč dotkne v daný okamžik pro něho osobně nejvýznamnější. Malými kroky bude hráč postupovat v Diltsově pyramidě od jedné neurologické úrovně ke druhé, od nižší k vyšší, až se dostane na špici pyramidy.

V tomto okamžiku může formulovat svou osobní vizi, které chce v sezóně 2017/2018 dosáhnout. Na začátku je osobní vize jako závazek. Pak záleží na jednání a chování, kdy a kde bude hráč v herní činnosti aktivní. Jaké znalosti a akční kroky použije k postupu, aby osobní vizi naplnil. Jakou hodnotu pro něho osobní vize má a co se potřebuje ještě v tréninku naučit. Proč je osobní vize při sebeuvědomování vlastního Já, včetně hráčské identity (rozehrávač - pivot - křídlo), pro něho důležitá. Podle vlastní hráčské identity si uvědomí, co se mu když hraje, daří nejlépe. Osobní cíl si pak hráč formuluje podle toho, jakou herní dovednost potřebuje rozvíjet. Z toho také vyplývá jeho osobní úkol, který bude plnit pro mužstvo. S ohledem na individuální psychické zvláštnosti hráčů košíkové Sokola Karviná lze koučovací otázky v Diltsově pyramidě pokládat rovněž v opačném pořadí neurologických úrovní (viz. Příloha Diltsova pyramida).

Cílem vedení oddílu košíkové Sokola Karviná na sezónu 2017/2018 je mentálně vyrovnanější A-tým mužů jako živý systém a organismus, kde bude platit princip sebeorganizace. Princip sebeorganizace říká, že hráči nejsou řiditelní a přímo ovlivnitelní sportovními trenéry z vnějšku. Mentální kouč proto bude vysílat podněty sportovním trenérům, kteří budou motivovat a podněcovat vnitřní zdroje svých hráčů k co nejlepšímu využití. Do A-týmu již přišli noví hráči, kteří se postupně integrují a využívají vnitřní zdroje k osobní stabilizaci v mužstvu. Sportovním trenérům se postupně daří po komunikaci s mentálním koučem posilovat mentální jádro A-týmu mužů, na které se nováčci napojují. V A-týmu mužů panuje přiměřená skupinová dynamika, zvyšuje se stabilita týmu, zlepšuje se komunikace a emocionální inteligence hráčů jako prevence nesportovního chování. Pro posilování mentální (psychické) vyrovnanosti hráčů A-týmu mužů je na sezónu 2017/2018 mentálním koučem připraven a vedením oddílu košíkové Sokola Karviná schválen program Naše mentální síla s následujícími kroky:

1) nastavený herní cíl v zápasech průběžně sledovat

2) cestu k hernímu cíli v průběhu hry pružně přizpůsobovat

3) motivovat hráče k přesvědčení o jejich mentální síle

4) mentální síly hráčů vědomě využívat 

5) posilovat pozitivní řeč těla hráčů

6) herní pokyny formulovat pozitivně a jednoznačně

7) motivovat hráče k přijetí a akceptování nevyhnutelných okolností 

8) posilovat mezi hráči osobní odpovědnost k týmu

9) motivovat hráče k sebeuvědomování vlastních chyb a poučení se z nich

10) motivovat hráče k přesvědčení, že jsou silní i v případě porážky

11) motivovat hráče k ovládání vlastního napětí na úroveň optimálních výkonů

12) motivovat hráče, aby obtížné situace ve hře brali jako výzvu a šanci

13) koncentrovat hráče na jednoduchá herní řešení: Hoď a běž!

14) motivovat hráče k týmovému myšlení: Jeden za všechny, všichni za jednoho!

15) učit hráče jednat rozhodně v mezích pravidel

16) učit hráče eliminovat rušivé myšlenky při střelbě

17) učit hráče relaxovat směrem k psychickému uvolnění: Nebuď v křeči!

18) dobře se košíkovou bavit

Dagmar Svobodová,

mentální koučka košíkářů Sokola Karviná, členka Sokola Karviná

Přílohy:

Diltsova pyramida
3498_diltsova_pyramida.docx

(velikost 75719 bajtů)

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 731 x