Články

JUDr. Jan Podlipný

Tento článek byl publikován v časopise VZLET č. 2024 - 1, který je možné přečíst na https://drive.google.com/file/d/1e348yPR51FvvdMa-nS8ntDWKHp26vZ4y/view

Autor příspěvku: Jana Seemanová

Vložil: Jana Seemanová dne: 11.02.2024 14:54:39

JUDr. Jan Podlipný  

(* 24.8.1848 Hněvčeves – † 19.3.1914 Praha)

byl výraznou a uznávanou osobností pražského života přelomu 19. a 20. století - významným představitelem Sokola, pražským starostou, advokátem hájícím svobodu slova a poslancem českého zemského sněmu.

Držitel těchto vyznamenání a poct:

-        Řád rytíř rakouského císařského řádu železné koruny 3. třídy

-        Řád rytíř čestné legie - za zásluhy o rozvoj česko-francouzských vztahů

-        čestný měšťan Libně, Čáslavi, Vršovic a Rydrovic, Litovle a Mariánských Hor

 

Narodil se 23. srpna 1848Hněvčevsi v rodině chalupníka Josefa Podlipného. Otec byl řezník, hostinský a hospodář. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a v oktávě přestoupil na Akademické gymnázium v Praze, kde maturoval roku 1868.  Dne 13. dubna 1875, se u sv. Jiljí na Starém Městě oženil s Annou Nebeskou (1855–1943), s níž měl šest dětí.

 

Starosta královského hlavního města Prahy

Jan Podlipný zastával v rámci hl. města Prahy různé funkce: V roce 1891 byl za mladočeskou stranu poprvé zvolen do městské rady, od 1885 člen sboru obecních starších král. hl. města Prahy, 1893–1896 první náměstek starosty, 1897–1900 starosta. Otázku Velké Prahy vždy viděl v popředí a zasazoval se o její uskutečňování. Jeho zásluhou byla k Praze připojena Libeň jako její osmá část.  Jeho jméno je spojeno budováním pražské kanalizace a tzv. pražskou asanací. Zasloužil se také o české označení ulic v červenobílé barvě. Zasadil se za postavení Husova pomníku v Praze na Staroměstském náměstí, nejprve jako pokladník, později jako starosta spolku.

 

První starosta České obce sokolské

Jan Podlipný byl členem Jednoty Sokola Pražského a v letech 1889-1906 se stal prvním starostou "České obce sokolské" po sjednocení jednotlivých sokolských jednot v České obci sokolské. Dále zastával funkci starosty Svazu Slovanského Sokolstva a byl čestným a zakládajícím člen řady tělovýchovných jednot Sokolských. V roce 1895 byl jakožto starosta ČOS členem Slavnostního výboru III. Všesokolského sletu. V roce 1889 vedl sokolskou výpravu do Francie, zájezd do Paříže byl prvním vystoupením sokolstva za hranicemi monarchie. Ve Francii hodlal upozornit na český národ a jeho požadavky, zejména politické. České sportovce doprovázel také na závody do zahraničí. Zúčastnil se české výpravy na druhé olympijské hry v Paříži roku 1900.

 

Významný právník

Jan Podlipný získal v dubnu 1874 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doktorát. V roce 1880 složil advokátní zkoušky a otevřel si vlastní advokátní kancelář. Podporoval státoprávní programy a uspořádal Sbírku zákonů týkající se státního práva Království českého (1882) a od roku 1880 působil jako jednatel Právnické jednoty. Jako advokát na sebe Jan Podlipný upozornil již v roce 1881, kdy hájil obžalované účastníky chuchelské bitky. Tzv. chuchelskou bitkou 29. června 1881 vyvrcholila série pouličních incidentů a výtržností s nacionálním podtextem. Jan Podlipný se stal právním zástupcem Julia Grégra a staral se o právní záležitosti Národních listů. Jako právník rodiny Grégrových vystoupil Jan Podlipný proti zabavení básně Svatopluka Čecha Lešetínský kovář.

 

Jan Podlipný byl známou významnou českou osobností na přelomu 19. a 20. století svou životní činností se zapsal do historie hl. města Prahy, Sokola i právního povědomí.  K jeho odkazu se hlásí sokolská župa Jana Podlipného, která nese jeho jméno. 

 

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Podlipn%C3%BD

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/primator_hudecek/primator/stali_v_cele/judr_jan_podlipny.html

https://prazskypantheon.cz/index.php/Jan_Podlipn%C3%BD

ŘEZNÍČEK, Václav. JUDr. Jan Podlipný, jeho život a působení. V Praze: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1924. 174 s.

 

Přílohy:


4150_225px-jan_vilimek_-_jan_podlipny_(1).jpg

(velikost 12711 bajtů)

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 159 x