Rekonstrukce Sokolovny Velim

Touto cestou chceme informovat veřejnost a příznivce Sokola Velim o významné akci v oblasti péče o historickou budovu Sokola ve Velimi, kterou se podařilo v letošním roce uskutečnit. Původní Sokolovna byla postavena v roce 1921 z prostředků místní sokolské jednoty. Po letech využívání byla v létech okupace po násilném zastavení činnosti Sokola zabrána jako sklad německou armádou. Těsně před koncem války v květnu 1945 byla budova zničena požárem. Díky obětavosti občanů obce byla v letech 1945 - 47 obnovena.V následujících 40 letech byla prováděna údržba objektu podle dostupných možností, takže se jeho stav postupně zhoršoval. Po roce 1989 a obnovení ČOS se sokolská jednota snažila napravit dluhy předchozího období, ale vzhledem k potřebám financování byly její možnosti omezené. Běžně dostupné finanční prostředky stěží pokryly základní činnost Sokola a provozní náklady (energie, údržba). Přesto se podařilo zajistit některé nutné opravy a úpravy (např. instalace plynových kotlů ústředního topení, dostavba sociálního zařízení tělocvičny, výstavba skladu nářadí, oprava západní fasády, instalace nových oken tělocvičny, oprava osvětlení a elektroinstalace, apod.). V roce 2011 se Tělocvičné jednotě Sokol Velim po delším úsilí podařilo realizovat projekt nazvaný „Péče o dědictví - rekonstrukce jižního průčelí“. Byla provedena komplexní stavební oprava fasády, instalace nových oken (celkem 7 ks), rekonstrukce paty průčelí s výměnou sklepních oken. Významnou a náročnou součástí byla i rekonstrukce hlavního vchodu. Touto akcí byl alespoň částečně vyrovnán dluh nezbytných oprav celého objektu, který je zázemím pro sportovní i společenské aktivity již po několik generací.

Potřebné finanční prostředky se podařilo získat na základě grantu z Programu rozvoje venkova v rámci osy IV LEADER administrovaného SZIF, prostřednictvím a s významnou pomocí MAS Podlipansko. Tento grant je tvořen z 90 % prostředky z evropských fondů a z 10 % prostředky ze státního rozpočtu ČR. Nedílnou součástí projektu je partnerství TJ Sokol Velim jako investora s obcí, občanskými spolky, místní školou, firmami a podnikateli. V tomto partnerství nejde jen o přípravu a vlastní realizaci projektu, ale zároveň o zásadu tzv. „udržitelnosti projektu“. To znamená další péči o Sokolovnu, její využívání k předpokládaným účelům, tedy pro sportovní, kulturní a společenské aktivity.
Tělocvičná jednota Sokol Velim děkuje i touto cestou všem, kteří přispěli ke zdaru realizace projektu „Péče o dědictví - rekonstrukce jižního průčelí“.
Autor: Stanislav Jakl
Jednota:
Datum:
Vložil: Stanislav Jakl, Velim114kB


89kB


158kB


146kB


18kB


85kB


247kB


153kB


157kB


187kB

Hodnocení fotogalerie:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Hodnocení této galerie:

Přidejte příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 5020 x