T.J. Sokol Hluboká nad Vltavou


IČO: 47234881
Masarykova 83, Hluboká nad Vltavou, 37341
tel. 775211341,
email:
www: http://www.sokol.hluboka.cz
Miniprezentace jednoty na Sokol.Cz: neaktivní
Župa: Jihočeská, Kraj: Jihočeský kraj, Okres: České Budějovice


Starosta: Pavel Marek
Jednatel: Valenta Miroslav
Tajemník: Pavel Marek, 775211341,
Náčelnice: Jitka Hubingerová, 739459066,
Oddíly všestrannosti:předškolní děti,
Sportovní oddíly:basketbal, stolní tenis, aerobic, baseball, softball, pilates, kondiční cvičení, cvičení pro děti
Turistika:Ne
Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

Rozvrh cvičení

OddílPondělíÚterý
BASEBALL and SOFTBALL CLUB
AEROBIC17,00 - 18,0017,00 - 18,00
BEACH VOLLEYBALL
TANEČKY

Přestože českou tělocvičnou organizaci Sokol založil Miroslav Tyrš s Jindřichem Fügnerem v Praze ji roku 1862, na Hluboké vznikla až o třicet let později. Vše začalo tím, že několik místních nadšenců se inspirovalo shlédnutím českobudějovického sletu v létě 1893. od myšlenky neměli daleko k činu, a tak se již 3. prosince téhož roku sešla ustavující schůze. Dostavilo se celkem 44 zájemců, kteří ze svých řad zvolili první výbor v čele s Jarolímem Maříkem. Členové Tělocvičné jednoty Sokol na Hluboké cvičili zpočátku v místnosti pronajaté Okresní hospodářskou záložnou, v letních měsících pak na zahradě Jana Kladrubského. Po necelých třech letech dostali výpověď z prostorů záložny a další rok trvalo, než získali svolení užívat tělocvičnu zdejší dívčí školy. Jednota vlastnila své náčiní, od roku 1894 se mohla pochlubit také vlastním praporem. V roce 1911 došlo k ustavení ženského odboru, avšak první světová válka vypuknuvší brzy poté přerušila slibný vývoj činnosti hlubockého Sokola. Osm jeho členů nalezlo smrt na bojištích.

Vznik samostatného státu přinesl nejen obnovení činnosti, nýbrž také snahu o vlastní tělocvičné prostory, která byla úspěšně završena v roce 1927 otevřením sokolovny. Rok co rok vystupovali Sokolové před hlubockou veřejností, několikrát zde dokonce proběhl župní slet. Kromě obecného tělocviku provozovali členové také další sporty, jako například házenou, odbíjenou, košíkovou, lehkou atletiku, lyžování, plavání, stolní tenis či cyklistiku. Hlubocký Sokol však svého času neproslul pouze sportem, nýbrž i některými dalšími kulturními aktivitami. Máme na mysli samozřejmě především pořádání oblíbených divadelních představení a provoz biografu.

Počátkem roku 1941 byl hlubocký Sokol rozpuštěn a následná válečná léta zaplatilo dalších osm jeho členů svými životy. Na podzim 1945 se sice činnost spolku obnovila, ovšem nikoli na dlouho. Po komunistickém převratu byl v roce 1948 sloučen s ostatními hlubockými sportovními kluby do Závodní sokolské jednoty Sokol Zadrev, pozdější Tělovýchovné jednoty Hluboká. Dnem 14. května 1992 došlo k obnovení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Hluboká nad Vltavou a jejím starostou se stal Pavel Marek. Má nyní 370 členů, z nichž asi dvě třetiny tvoří muži. Nejsilnějším oddílem je oddíl baseballový.

Poslední změna 18.10.2017