T.J. Sokol Beroun

IČO: 14799472

Župa: Jungmannova, Kraj: Středočeský kraj, Okres: Beroun


Nábřeží U sokolovny 510/1, Beroun, 266 01


tel. 311 626 389

email:
www: http://www.sokolberoun.estranky.cz


  https://www.facebook.com/sokolberoun
  https://www.instagram.com/sokolberoun/

Miniprezentace jednoty na Sokol.Cz: neaktivní

>Oddíly všestrannosti:rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně,
Sportovní oddíly:ne
Turistika:neStarosta:Miloslav Dífko,
Jednatel:Martina Svobodová,
Tajemník:Alena Sankotová, 311 626 389,
Náčelnice:Eva Slavíková Minaříková,
Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

 

 

HISTORIE TJ SOKOL BEROUN:

Rok 1865 - založení TJ SOKOL Beroun

Naše tělocvičná jednota vznikla 28. června roku 1865 jako druhá na Podbrdsku a jako nejstarší jednota župy Jungmannovy. Prvním starostou berounského Sokola byl Josef Broum a náčelníkem František Horák. Berounský Sokol se podílel i na velké celostátní události položení základního kamene k Národnímu divadlu. Velkolepou oslavou bylo také svěcení vlastního sokolského praporu v Berouně dne 14. června 1868.

Rok 1925 - otevření sokolovny

Dne 13. července 1924 byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny, která byla slavnostně otevřena dne 13. června 1925. Při této příležitosti se konal ve dnech 13.-14. června a 20.-21. června 1925 v Berouně VIII. slet sokolské župy Jungmannovy.Téhož roku navštívil Beroun pan prezident T. G. Masaryk a z jeho setkání s berounskými sokoly se dochovalo mnoho fotografií. Beroun žil tenkrát Sokolem a Sokol byl kulturní duší tohoto města. Několikrát však byl let Sokola násilně přerušen. Bylo to v době nacistické okupace a komunistické totality.

Rok 1990 - obnovení činnosti berounského Sokola

V roce 2000 uplynulo deset let od doby, kdy se po dlouhých letech i Sokol probudil z nedobrovolného spánku. Dá se však tato doba nazvat vůbec spánkem? Bylo to spíše tvrdé uspání všeho krásného, ušlechtilého a statečného, co se sokolstvem souviselo. Těch dlouhých 42 let poznamenalo všechno sokolské dění, nevzalo však naději a víru, že jednou Sokol opět vzlétne a široce rozepne svá křídla.

Rok 2002

13. srpna 2002 přišla povodeň, která byla katastrofou pro celý náš stát, postihla i naši sokolovnu. V noci z 13. na 14. srpna 2002 stoupla hladina vody nad parketami v tělocvičně do výše 117 cm, zaplavila i jeviště a novou kotelnu se 3 novými kotli a rovněž nový kotel do bytu sokolníka. Po opadu tisícileté vody všude byl jen obraz zkázy. Vše bylo zničeno. Každý kdo mohl, pomáhal při odstraňování bahna a vody, a následném úklidu. Podařilo se vyčistit a opravit plynové kotle a začátkem října zprovoznit novou plynovou kotelnu. Podle rozpočtů odborných firem vznikla celková škoda 2 200 000,- Kč.

Poslední změna 25.10.2023