T.J. Sokol Přistoupim

IČO: 70850402

Župa: Barákova, Kraj: Středočeský kraj, Okres: Kolín


Přistoupim 88, Přistoupim, 282 01


tel. 321 621 302,

email: ,
www: http://www.pristoupim.cz/leve-menu/spolky-sdruzeni


Miniprezentace jednoty na Sokol.Cz: neaktivní
Oddíly všestrannosti:starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,Starosta: Milena Srbková
Jednatel: Miloslava Vejvodová, 321 621 302, 723 669 033
Tajemník: Miloslava Vejvodová,, 321 621 302, , ,
Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

 

 

Založení tělocvičné jednoty Sokol

V roce 1921 na jaře se sešlo několik přátel, kteří spolu provozovali ochotnické divadlo v tehdejším hostinci u Lonských a dohodli se o založení TJ Sokol v naší obci.

Hlavním iniciátorem této myšlenky byl řídící učitel místní školy Jindřich Šturc za podpory pana Bohumila Nováka, statkáře v Přistoupimi. Při první schůzi se přihlásilo 23 členů, členové nadále přibývali, zakoupilo se tělocvičné nářadí, na kterém se začalo cvičit, hrálo se i divadlo, ale stále v hostinci. 15. dubna 1923 se jednota rozhodla koupit starou budovu se zahradou za 12.000,- Kč pro svůj vlastní stánek. Peníze na koupi byly zapůjčeny v záložně v Českém Brodě. Na opravu sokolovny se scházely dary, přispěl např. cukrovar v Českém Brodě a v Plaňanech, přispěli i místní statkáři, např. p. Hraba a Lonský.

Otevření sokolovny se konalo 5. října 1924, začalo se zde opět provozovat ochotnické divadlo, cvičení a konaly se zde taneční zábavy.

Činnost Sokola byla zastavena 12. dubna 1941 a majetek jednoty byl předán správci majetku p. Fr. Havlínovi. Již v květnu r. 1945 se opět začali bývalí členové scházet, 15.8. 1945 uspořádali dožínkovou oslavu. Dne 25.8.1945 se konala první výborová schůze TJ Sokol Přistoupim po okupaci.

Poslední zápis pod hlavičkou Sokola je v kronice v roce 1958 a od roku 1959 se již nazývá ČSTV.

Nadále se konalo cvičení, pořádaly se plesy, zábavy i divadelní hry, nadšení ale opadávalo a v zimě 1961-1962 se přestalo cvičit. Poslední zápis v kronice je v roce 1971. Sice se stále konaly taneční zábavy, taneční Besedy, stavěly se májky ale jen do roku 1970. V 70 -80letech se již necvičilo a aktivní byl pouze oddíl kopané. Jeho členové se starali, jak o fotbalové hřiště, tak o budovu sokolovny se zahradou. Zde vybudovali tenisové kurty, přistavěli sociální zařízení (sprchu a WC) a z místa pod jevištěm vytvořili klubovnu , ve které se často scházeli. Také se často pořádali taneční zábavy.

Na jaře roku 1990 byla na sokolovně vyměněna střešní krytina. Byla to velkolepá akce, kde ruku k dílu přiložilo hodně místních občanů.

V současné době, kdy se již spolek opět nazývá Sokolem, je rozdělen na Sokol – oddíl kopaná, pod vedením pana Martina Čermáka a TJ Sokol se starostkou paní Milenou Srbkovou.

TJ Sokol má 110 členů. Hřiště sokolovny je využíváno veřejností, je zde nově vybudovaný dětský koutek s houpačkami, skluzavkou, pískovištěm a posezením pro rodiče.

Každoročně se pořádá dětský maškarní bál, pod vedením Mileny Srbkové, která zajišťuje program a výzdobu. Je to oblíbená a vyhledávaná akce nejen místních občanů.

V dubnu se koná „ Pálení čarodejnic“, kde se opékají vuřty na ohni. V červnu se slaví „Dětský den“ , kdy jsou pro děti připraveny různé soutěže a odměny. Na konci prázdnin je pro děti opět připraveno grilování spojené s různými hrami. Tradičně se pořádá posvícenská zábava, která připadá na začátek října. V prosinci se pořádá „Mikulášská nadílka“, kdy dětem Mikuláš nadělí spoustu dobrot. Ukončením roku je vždy vánoční zábava konaná 25.12.

Během jarních a letních měsíců se často pořádají nohejbalové turnaje a o letních prázdninách se již několikrát uskutečnil vodácký putovní tábor na řece Sázavě.

Poslední změna 14.07.2017