Sokol.Cz

Pořádané akce

DUBEN
5.4.-19.5.Cvičitel seniorů III. třídy
Praha, Přihlašování bylo ukončeno. Nestihli jste se přihlásit? Napište se na seznam zájemců: http://www.sokol.eu/obsah/234/seminare-a-skoleni#2019-011 – v případě dostatečného počtu zájemců začneme chystat opakování 🚀, pořadatel: ústřední škola ČOS
5.4.-15.6.Cvičitel pohybových aktivit s hudbou (Rekondik®?) III. třídy
Praha, Č. akce 2019-016, pořadatel: ústřední škola ČOS

Není zde uvedena akce pořádaná vaší jednotou ? Neváhejte a vložte ji do naší evidence (nutná registrace).