Soutěž sokolské všestrannosti pro rok 2017 – PRAHA

Sokolská župa Jana Podlipného


Datum konání: 21.-23.4.2017
Typ akce :Závod
Přihlášky do:12.04.2017
Určena pročlenové, cvičitelé,
Župa:Jana Podlipného
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Město:Praha
pořadatel akce:župa
Sokolská župa Jana Podlipného

Vršovické náměstí 111/2, Praha 10, 101 20

ROZPIS

soutěže sportovní všestrannosti 2017

 

Závody se uskuteční ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek, sobota, neděle)

pátek   21. dubna 2017   plavání                                 Tyršův dům - bazén

sobota 22. dubna 2017   atletika                                             ZŠ Campanus - Praha 4

neděle 23. dubna 2017  gymnastika, šplh žactvo                    Sokol Praha Vršovice

pondělí 8. května 2017  gymnastika, šplh dorost +dospělí  Sokol Praha Vršovice

                                                                                                                      

Základní předpis:

Závody jsou určeny členům oddílů sokolské všestrannosti Sokolské župy Jana Podlipného.

Závodník nesmí být registrován a účastnit se závodů příslušného sportovního svazu.

Absolvování celé soutěže je povinné pro závodníky postupující do přeboru ČOS.

 

Startovné: přihlášení 70 Kč/os/jeden závod – hradí se při prezenci.

Za nepřihlášeného závodníka v plavání a atletice je startovné 500 Kč/osobu.

Ve sportovní gymnastice nebudou nepřihlášení připuštěni k závodu.     

U kategorie žákyně I. a II. platí možnost vyslání pouze 6 závodnic T.J./kategorii.  

(omezení se týká pouze gymnastiky)

Sportovně technické zabezpečení hradí župa, účastníci startují na náklady vysílající T.J. nebo si hradí sami.

Ubytování ani stravování závodníků pořadatel nehradí.

 

Závodníci se u prezence prokáží platným průkazem ČOS (členská známka na rok 2017 + datum narození, fotografie a podpis)

a průkazem zdravotní pojišťovny (stačí i kopie). 

 

Pokud nebudou tyto body splněny nebude závodník přijat do soutěže.

 

Za zdravotní stav nezletilých odpovídají rodiče, dospělí závodníci se účastní na vlastní odpovědnost.

Všichni členové ČOS jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).

 

Kategorie

 

          mladší žáci a  žákyně   I.         rok nar.              2008  - 2010

          mladší žáci a  žákyně             II.                        2006  - 2007      

starší žáci a žákyně       III.                      2004  - 2005

          starší žáci a žákyně       IV.                       2002  - 2003

          dorostenci a dorostenky                                     1999  - 2001

                muži a ženy                                                        1998  a  starší

 

R O Z P I S   je též na http://www.sokol.cz/              V Praze 8. 2. 2017

 

Sokolská všestrannost – plavání                            příloha č. l

 

Termín:      pátek 21. dubna 2017

Místo:         bazén Tyršova domu, Újezd 450, Praha l, vchod z Všehrdovy ulice

Spojení :                 tram.  9, 12, 15, 20, 22, zastávky Hellichova a Újezd, dále do ulice Všehrdova

            a přes nádvoří Tyršova domu

 

Disciplíny:

                        mladší žáci a žákyně   I. + II.                           25 metrů

                        starší žáci a žákyně     III. + IV.                      50 metrů

dorostenci, dorostenky, muži a ženy             100 metrů

 

Časový harmonogram začátku závodu:

porada rozhodčích                                         16.00 hod.       Prezence do:

mladší žáci I. a II. a žákyně I.                       16.30 hod.           16.00 hod.

mladší žákyně II.                                           17.30 hod.           17.00 hod.

starší žáci a žákyně III. a IV.                         18.00 hod.           17.30 hod.

dorostenci a dorostenky, muži a ženy           18.30 hod.           18.00 hod.

                                              

Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.

Zahájení závodu = organizovaný nástup.

 

Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do středy 12. dubna 2017

na adresu: prsoz@seznam.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek - posunout začátek závodu.

Vedoucí bude informován na e-mail, ze kterého se přihlásil.

 

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu a kategorii.

U žákovských kategorií jméno vedoucího a telefon.

Registrovány budou pouze přihlášky se všemi požadovanými údaji došlé do stanoveného termínu.

Závodníci po prezenci a zaplacení startovného přejdou na pokyn pořadatelů do šaten (sami do šaten nevstupují!).

Rovněž na pokyn pořadatelů přejdou po umytí a osprchování -  k bazénu. Po rozplavání budou zařazeni do jednotlivých rozplaveb.

Po ukončení rozplaveb své kategorie vyčkají závodníci v určeném prostoru na vyhlášení výsledků (cca 20 min. po skončení závodu kategorie).

Plavecká čepice a vlastní vysoušeč vlasů u závodníků s dlouhými vlasy doporučeno.

Doprovod dětí (rodiče) nemá přístup ani do vstupu recepce bazénu. (Omezená kapacita zařízení).

 

Technický předpis:

plavecký způsob se nesmí během závodu měnit (výjimka je u kategorie ml. žactvo I.)

start                 - skokem ze startovního bloku, nebo odrazem od stěny bazénu (výjimka je pouze u  kategorie ml.žactvo I. - bude povolen opakovaný start)

obrátka            - dotek obrátkové stěny jakoukoliv částí těla

oblečení          - plavky (nezapomenout ručník, mýdlo)

 

Každá jednota pošle na začatých 10 závodníků 1 organizátora = rozhodčího nebo pomahatele.

Bez  těchto  organizátorů  nebude  přihláška závodníků přijata.

 

 

 

Sokolská všestrannost – atletika                         příloha č. 2

 

Termín :    sobota  22. dubna 2017

Místo    :    Základní škola Campanus, Praha 4

Spojení :     metro C stanice Chodov, ulicí Roztylská (cca 500m)  u modrých komínů

                        doprava do ul. Jarníkova po 300 m vlevo ul. Hroncova, vstup do areálu

služebním vchodem, ne z Jírovcova nám.!!

 

Disciplíny :

mladší žáci a žákyně I.        skok daleký - odraz z pásma, hod kriketovým míčkem, 

                                            běh 50 m a střední trať 300 m

mladší žáci a žákyně II.       skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 50 m a střední trať 300m

starší žákyně III., IV.           skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 60 m a střední trať 600m

starší žáci III., IV.               skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 60 m a střední trať 800m

dorostenky a ženy               skok daleký, vrh koulí (dor.3 kg, ženy 4 kg), běh na 100 a 800m

dorostenci a muži                skok daleký, vrh koulí (dor.5 kg, muži 7,26 kg), běh 100 a 1500m

 

Hřiště má tartanový povrch, jsou povoleny tretry s hřebíky pro tartan max. 6 mm!

 

Časový harmonogram začátku závodu:

 

  8:30  hod.                             porada rozhodčích (u prezence bude upřesněno místo)

  9:00  hod.                             starší žáci III. a st.žákyně III. (konec prezence v 8:30 hod. !)

10:30  hod.                             ml. žáci I. a ml.žáci II (konec prezence v 10:00 hod. !)

12:00  hod.                             st.žákyně IV a st.žáci IV (konec prezence v 11:30 hod. !)

13:00  hod.                                         ml. žákyně I. (konec prezence ve 12:30 hod. !)

15:00  hod.                             ml. žákyně II (konec prezence v 14:30 hod. !)

                                                           prosíme o dodržení  časových rozpisů zejména

této kategorie, která je  jednou z nejpočetnějších

17:00  hod.                             dorostenci, dorostenky, muži, ženy (konec prezence 16:30 hod.!)

 

Ukončení prezence závodníků příslušné kategorie je vždy 30 minut před zahájením závodu v příslušné kategorii.

Prosíme proto o včasnou prezenci dle rozpisu !

Zahájení závodu = organizovaný nástup.

 

Přihlášky závodníků + vyplněnou přihlášku rozhodčích a pomahatelů (počet rozhodčích dle počtu závodníků)

je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději

do středy 12. dubna 2017 na adresu: prsoz@seznam.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek  - posunout začátek závodu.

Vedoucí bude informován na e-mail, ze kterého se přihlásil.

 

Přihláška závodníků musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu,

kategorii a jméno vedoucího závodníků s kontaktem – telefon, mobil, e-mailovou adresu.

Přihláška rozhodčích a pomahatelů musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a kontakt – telefon, mobil, e-mailovou adresu.

 

Každá jednota pošle na začatých 10 závodníků 1 organizátora = rozhodčího nebo pomahatele.

 

Bez  těchto  organizátorů  nebude  přihláška závodníků přijata.

 

Rozhodčím a organizátorům je doporučeno teplé oblečení, pláštěnka a další vybavení pro mnohahodinový pobyt na jarním počasí.

To samé doporučujeme i všem závodníkům a vedoucím závodníků toto zkontrolovat.

Skupiny žactva musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obutí) pro každou věkovou kategorii.

Vedoucí zodpovídají za skupinu po celou dobu závodů. Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika.

 

V atletickém areálu ZŠ Campanus není přípustné používat tretry s hřeby delšími než 6 mm!

Při zjištění delších hřebů bude závodník diskvalifikován.

Tretry s 9 mm hřeby není možné při tomto atletickém závodu použít! (je to podmínka pronajímatele atletického hřiště) !

 

UPOZORŇUJEME ZÁVODNÍKY, RODIČE A DOPROVOD,

že u všech závodů je možný časový posun (skluz) – prosíme ale o dodržování času prezence. Děkujeme.

 

 

Sokolská všestrannost – gymnastika, šplh         příloha č. 3

 

Termín:     neděle  23. dubna 2017

Místo:         tělocvična T.J. Sokol Praha Vršovice, Sportovní 1, Praha 10

Spojení :     tramvaj č. 22 – stanice Vršovické náměstí, tramvaj č. 7 – stanice Bohemians

             

Disciplíny:

žákyně I.                     akrobacie, přeskok, lavička, hrazda, šplh tyč 3 m s přírazem

žákyně II.                   akrobacie, přeskok, nízká kladina, hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem

žákyně III., IV.          akrobacie, přeskok (kůň), kladina, hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem

žáci I.                          akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, šplh tyč 3 m s přírazem

žáci II.                        akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, šplh tyč 4,5 m  s přírazem

žáci III., IV.               akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, bradla, šplh lano 4,5 m s přírazem

 

Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG, aktualizovaných od 19.9.2013.

Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG aktualizovaných 1.9.2013 a změn od 1. září 2016

Změny jsou ke stažení na http://www.sokol.eu.

Žákyně všech kategorií odevzdají při příchodu na akrobacii podepsanou nahrávku CD

s hudebním doprovodem (audio CD – ne mp3) - audiokazety nejsou akceptovány!!!

 

Pozor:

Ve sportovní gymnastice kategorie žákyně I. a II. platí možnost vyslání pouze

6 závodnic z T.J./kategorii.

Časový harmonogram začátku závodu:

 

  8.00 hod.                  porada rozhodčích

 

  8.30 hod.                  starší žáci III. a IV.                  8.30 hod.      starší žákyně    III. a IV.

11.00 hod.                  mladší žáci II.                        11.00 hod.      mladší žákyně  II.

14.00 hod.                  mladší žáci I.                          14 00 hod.      mladší žákyně  I.

 

 

Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.

 

Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do středy 12. dubna 2017

na adresu: prsoz@seznam.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek - posunout začátek závodu.

Vedoucí bude informován na e-mail, ze kterého se přihlásil.

 

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu,

příslušnou kategorii, vedoucího družstva s telefonem a kontakty na delegované rozhodčí.

U každého rozhodčího uveďte, kterou disciplínu by chtěl rozhodovat a disciplínu náhradní.

Úbor rozhodčích – bílá halenka, tričko či košile a tmavá sukně či kalhoty.

Vedoucí žáků uvedou před závodem u jmen závodníků stupeň obtížnosti cvičební sestavy.

Pokud nebude uvedeno jinak, bude vrchní rozhodčí předpokládat, že závodník cvičí sestavu nejvyšší obtížnosti.

Družstvo musí mít jednotné oblečení, žákyně trikot, jsou povoleny legíny max. do půlky stehen.

Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika.

 

Vstup na cvičební plochu je dovolen jen závodníkům a jednomu vedoucímu družstva!!!

Družstva musí mít vedoucího (ve cvičebním úboru), který za závodníky zodpovídá po celý závod.

 

Hlavní rozhodčí     žáci: Slávek Povondra                             žákyně: Iva Pízová

 

Na sportovní výkony se těší

 

 

 

          Dana Fischerová v.r.                                                          Petr Čížkovský  v.r.

náčelnice Sokolské župy J. Podlipného                     náčelník Sokolské župy J. Podlipného

 

V Praze dne 13. 3. 2017

 

vloženo dne: 10.03.2017 poslední změna: 15.03.2017 Michal Pávek,

Přílohy:

Rozpis SV 2017 župa 01 final
1489169032_1.rtf

(velikost 116320 bajtů)
Přihláška
1489169032_2.xls

(velikost 33280 bajtů)

Související informace:

Dokumenty k stažení

Soutěž sokolské všestrannosti 21. - 23. 4. 2017 – PRAHA - kolektiv autorů
Sokolská župa Jana Podlipného 01 - plavání, atletika, gymnastika, šplh
Přidáno: 23.04.2017 21:30:42

zobrazeno: 2615 x