Sokol.Cz

Články - vzdělavatelé

Miroslav Tyrš aneb kam s ním ...? - Milan Sobota
postřeh k článku "Podstata sokolské myšlenky", časopis Sokol č.1/2007
Přidáno: 07.03.2007 04:50:08, Průměr hodnocení: 2.7
Znovuotevření kulturního a společenského sálu sokolovny v Židlochovicích. - Oldřich Kahoun, vzdělavatel T.J. Sokol Židlochovic
Reportáž z významné události.
Přidáno: 04.02.2007 23:08:38, Průměr hodnocení: 4.5