Inzerce

Server SOKOL.CZ Vám nabízí možnost bezplatné inzerce výhradně NEKOMERČNÍHO TYPU.
Inzerce by měla umožnit vzájemnou pomoc v rámci jednot. Systém je rozdělen na jednotlivé kategorie.

Kategorie inzerátů:
Nabídka nářadí a náčiní - počet inzerátu: 0
Obsahuje nabídky nářadí a náčiní k odkupu, popř. k odvozu zdarma.
Poptávka po nářadí a náčiní - počet inzerátu: 0
Obsahuje poptávky po nářadí a náčiní.
Nabídka úborů a dresů - počet inzerátu: 0
Obsahuje nabídky úborů a dresů pro veřejná vystoupení, Slety, závody, ....
Poptávka po úborech a dresech - počet inzerátu: 0
Obsahuje poptávky po úborech a dresech pro veřejná vystoupení, Slety, ....
Vzájemná výměna úborů a dresů - počet inzerátu: 0
Obsahuje inzeráty s nabídkou na vzájemnou výměnu nevyhovujících úborů a dresů (např. velikostí ...).
Hledáme cvičence pro vystoupení a závody - počet inzerátu: 0
Hledáme cvičence pro veřejná vystoupení a závody (Slety, Pódiová vystoupení, ....
Nabídka volných míst v oddílech - počet inzerátu: 0
Obsahuje nabídky činnosti v oddílech Sokola.
Hledáme cvičitele nebo činovníka - počet inzerátu: 0
Obsahuje poptávky po cvičitelích a činovnících.
Nabídka pronájmu tělocvičen a sportovišť - počet inzerátu: 0
Obsahuje nabídky pronájmů sportovních zařízení.
Hledáme prostory k pronájmu - počet inzerátu: 0
Obsahuje poptávky po prostorech k cvičení.
Pracovní příležitosti - počet inzerátu: 0
Obsahuje nabídky zaměstnání v Sokole.
Ostatní - počet inzerátu: 0
Obsahuje nezařaditelné inzeráty do předešlých kategorií.