Informace o společné sletové skladbě Pozdrav Tobě


O skladbě „Pozdrav Tobě“ (Greeting for you)

Na začátku příprav XIV. všesokolského sletu se také intenzivně hovořilo o možnosti širšího zapojení zahraničních cvičenců a to jak členů i nečlenů Sokola. Měla být vytvořena příležitost pro společné cvičení našich i zahraničních cvičenců s úvahou zapojení do sletového programu dalších mezinárodních organizací jako např. ISCA. Tak vlastně na základě výzvy nejvyššího vedení ČOS byl zpracován námět na skladbu. Šlo jak o ideu skladby, charakter pohybu i organizační představu.

Základní myšlenkou byla představa oslavného tance na počest nejzákladnějšího lidského projevu při setkání. Pozdrav je to první, co lidé udělají, když se potkají. Tímto projevem dávají na vědomí, že druhou bytost vnímají, zařazují ji do svého světa a tím je i dán předpoklad vzájemného porozumění a tolerance. Víme, že formy pozdravů jsou různé, odlišné svými gesty i mimikou vycházející z odlišné kultury. Nicméně pozdrav je univerzálním společenským jevem s ohromným významem. Zejména v dnešním vzájemně se propojujícím a tak i odcizujícím se světě je potřeba sbližujících aktů, projevů, které připomenou člověku, že jsou zde další lidé se svými bolestmi a radostmi. Proto by měl být vyslán signál, který by obletěl zemi, který by si jednotlivé státy, kontinenty předávaly jako poselství dobré vůle.

Záměrem bylo vytvoření drobné pohybové skladby tanečního charakteru, se společným pohybovým i hudebním základem, který si zahraniční skupiny mohou v jedné části doplnit o svůj specifický projev. Pohybovým základem měly být jen krokové variace a postoje se stylizovanými pohyby paží – mávání, tleskání ad.. Pohyb paží měl být takový, aby i sedící diváci ho mohli využit a tak se cvičení mohlo přenést do publika. Hudba měla být výrazně rytmická, ve středním tempu, využívající motivu sletové znělky.

Tolik záměr (představy). Většina se splnila a skladba Pozdrav Tobě žije přítomností a budoucností. Dostala nový hudební kabátek od Zdeňka Bartáka, který je velmi melodický a vychází z hudebního motivu sletové znělky. Začaly probíhat nácviky na jednotlivých celorepublikových srazech – na novou rytmickou, pohyb vedoucí hudbu. Dobré zapamatování pohybu je podpořeno motivačními říkankami.

Všechny věkové kategorie (cca10 – 100 let) si hravé skladby Pozdrav Tobě užívají jako oddechu, jako pohybové burlesky. Je to také jediná skladba, kde lze celou tělocvičnou jednotu zapojit do pohybu.

Po prvních nácvicích je zřejmé, že cvičenec je schopen si během čtyřicetipěti minut většinu (2/3) skladby snadno zapamatovat. Je to proto, že se jednotlivé pohybové motivy opakují a přirozeným způsobem rozvíjejí. I když některé motivy lze nazvat jako dětské, pohybové vyjádření u dospělých je velmi působivé a překvapivé.

Prvá i závěrečná třetí část mají dynamické, aerobní pojetí (120 BPM) a tak i lehký pohyb vede k „vyplavování endorfinů a k metabolické zátěži“. Druhá část, kde hladí tóny sletové znělky, je klidnější a odpočinková.

Pozdrav Tobě je svým volným pojetím vhodný pro župní slety. Ve hlavních sletových dnech je Pozdrav Tobě zařazen jako poslední skladba večerního programu.

Pojďme se bavit společně - i s diváky, hrát si, pozdravit se a vzájemně se vnímat. Vždyť “ tělocvik je námaha v rouše radostném!“ (J.A.Komenský).

Lubomír Novotný, Věra Vránová