Hodnocení a reakce na článek

Vaše jméno a kontakt:
Text:
Kontrolní otázka:
Jaký je součet jednotlivých číslic u čísla 453 ?

Články - vzdělavatelé

Několik podnětů k zamyšlení a ke konání.

příspěvek pro setkání Tyršův klub

Autor příspěvku: Jaroslav Kozlík

Vložil: Milan Sobota dne: 28.11.2006 00:40:47

Vážení bratři, milé sestry !

Osměluji se Vám sdělit několik podnětů k zamyšlení a ke konání.

Myšlenka 1. S obdivem sleduji úžasný pokrok ve vědě a technice. S bolestí v duši však vnímám hrozivý propad morálky a kultury v naší společnosti, ve světovém vývoji. Domnívám se, že příčinou toho je nastolený kult lačnosti, hamižnosti a poživačnosti, což vede k trestuhodnému zanedbávání citové a mravní výchovy. Tato disproporce ve výchově a v životní praxi narušuje rovnováhu člověka a celé společnosti.

Myšlenka 2. Jsem ctitelem sokolských idejí a principů. jsem vděčným odchovancem sokolské praxe. Proto volám k boji proti neodpovídající snaze o moc, osobní prestiž, výstřednost, bezohlednost atd., v boji proti všemu, co se staví i proti mému životnímu a pedagogickému krédu: "Kulturně žij, produktivně pracuj s druhými a pro druhé. Buď skromný a na sebe náročný, abys byl schopen a odhodlán společnosti více dávat, než od ní přijímat !"

Myšlenka 3. Proto volám ke konstruktivní diskusi o poslání Sokola v současné rozhárané době. Domnívám se, že do Sokola nepatří, co nerespektuje jeho princip zdravotní a humánní. Proto pokládám Sokol za kulturní sdružení občanů, které pečuje o zdraví, mravnost a zdatnost národa. jak toho dosáhnout poradil už před 100 lety G.B. Shaw touto výzvou: "Nedávejte lidem to, co chtějí, nýbrž to, co nechtějí a chtít by měli !"

Myšlenka 4. Nenechávejme se unášet proudem šoubyznysu a sportbyznysu ! Trpělivě hledejme prostředky, jak mladou generaci odvracet od scestného životního stylu nadspotřeby. Kdy hledá nalezne. Přičiňme se, aby naše mládež dospívala v čisté a silné osobnosti, v osobnosti sociálně cítící, konstruktivně myslící a společensky se angažující. Vybízí nás k tomu jak 150letá sokolská tradice, tak naléhá současnost. Nežijme minulostí ! Angažujme se přítomností pro budoucnost národa !

Děkuji Vám za pozornost a pochopení.

Jaroslav Kozlík

pro Tyršův klub na den 26.11. 2006

Hodnocení článku:

7pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
05
0
Počet hlasů 7

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

28.11.2006 19:27:56, Milan Sobota, sobotak@seznam.cz
... jen pro doplnění, bratr Kozlík je ročník narození 1907, tzn. že letos oslavil neuvěřitelné 99. narozeniny ... jak je vidět v plné duševní síle.

Počet příspěvků 1.