Hodnocení a reakce na článek

Vaše jméno a kontakt:
Text:
Kontrolní otázka:
Jaký je součet jednotlivých číslic u čísla 418 ?

Články

Veřejná sbírka na záchranu sokolovny v Miličíně

Autor příspěvku: Plačková

Vložil: Jana Plačková dne: 12.07.2007 00:04:36

    Vážení spoluobčané, bratři a sestry,

    od dubna tohoto roku začal pracovat nový Výbor TJ Sokol Miličín a ihned na počátku se ocitl v nezáviděníhodné situaci – má se postarat o budovu sokolovny a přilehlého hřiště, má navrátit dobré jméno sokolské tradici.

    Netřeba připomínat, v jak špatném stavu se sokolovna nachází.   

    Návštěvníci odjinud žasnou, cože to máme v Miličíně za historický skvost (který však bohužel ztratil lesk); místní často kritizují v podstatě vše, co zde vidí. A přiznejme, že většinou oprávněně.

    Nutno hledět kupředu. Necháme-li objekt uzavřít, ztratí naše obec jediný společensko-tělocvičný stánek, který má k dispozici. Toto není řešením.

    Chceme-li jej uchovat, nutno začít jednat. Ale jak, když opravy žádají miliony korun a na účtě jsou tři desítky tisíc. Kde začít, kam se obrátit o pomoc, jak správně postupovat? Podobné problémy dosud nikdo z nás neřešil, učíme se každým novým dnem, shromažďujeme informace, kontaktujeme úřady a instituce, osoby a firmy, scházíme se, jezdíme na jednání, stále někam telefonujeme, večery trávíme u počítače. Spousta „mravenčí“ práce vykonávané dobrovolně a bez nároku na honorář. Máme však společný cíl – pomoci sokolovně.

    V tuto chvíli již situace překračuje možnosti miličínské sokolské jednoty a jejích členů. Nyní je sokolovna - ať chceme či nechceme - věcí nás všech. Všichni sem chodíme, velcí i malí. Přestaňme kritizovat, zvažme svoje možnosti, a pomožme. Někdo penězi, někdo prací.

    Jednohlasně jsme rozhodli o zřízení Veřejné sbírky na záchranu miličínské sokolovny. Středočeský kraj schválil dobu jejího trvání od 4.7.2007 – 2.7.2009 a za toto období je žádoucí vybrat co nejvíce financí.

    Uvědomme si, že bez vlastních prostředků (spolufinancování) nám nebude žádná dotace, grant či jiný příspěvek poskytnut!

    Sbírka probíhá v souladu se zákonem o veřejných sbírkách č.117/2001.

·         účet u KB ve Voticích, číslo 35-9524710207/0100

     (na požádání vystavíme Darovací smlouvu, tel.603365699,

      e-mail miloslav.placek@milicin.cz)

 - sběrné listiny – v Miličíně a přilehlých obcích vás navštíví pověřené osoby (mají plnou moc starosty obce); výše příspěvku spolu se jménem, příjmením a adresou se zapisují do listiny; peníze se poté uloží na účet veř.sbírky

- pokladny – knihovna Miličín, trafika Miličín p.Poustecká. Třetí pokladna má funkci „putovní“ – možno ji libovolně použít na jakoukoliv vhodnou akci. Vždy se musí stanovit osoba za ni zodpovědná. Zapůjčení tel.č.603365699. Peníze se odesílají na účet sbírky.

- prodejní upomínkové pohlednice nyní v miličínské trafice u p.Poustecké, v knihovně u p.Struskové, potraviny Flop Borotín. Prodejních předmětů a míst bude v průběhu sbírky přibývat. Aktuální info na www.ceskasibir.cz, vývěska u školy, popř.Votické noviny.

- sbírka má celorepublikovou platnost

 

Děkujeme všem za pomoc a pochopení.

Výbor TJ: Jana Plačková, Dana Dostálová, Jana SlabáJanoutová, Vlasta Kořínková a Luboš Herma

 

    

 

 

   

 

 

 

 

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
1průměrné hodnoceni:
03
0
Počet hlasů 1

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.