Sokol.Cz

Hodnocení a reakce na článek

Vaše jméno a kontakt:
Text:
Kontrolní otázka:
Jaký je součet jednotlivých číslic u čísla 448 ?

Články

Úvodník, časopis Sokol 1/2009

Čeká nás zřejmě jeden z nejtěžších a nejnáročnějších roků v novodobé historii Sokola.

Autor příspěvku: Jaroslav Bernard, starosta ČOS

Vložil: Milan Sobota dne: 26.01.2009 13:39:16

Milé sestry, vážení bratři, sokolská mládeži. Rok 2008 uplynul v pilné práci a jsme na prahu roku 2009. Jaký bude? Zřejmě jedním z nejtěžších a nejnáročnějších v novodobé historii Sokola. A to nejen kvůli hospodářským problémům doléhajícím na celý svět. Pro naši politickou reprezentaci v současné době je mimo jiné charakteristické nedocenění pravidelných pohybových aktivit široké veřejnosti, zejména mládeže na nevrcholové úrovni. Jak jinak vnímat skutečnost, že ve schváleném státním rozpočtu na rok 2009 přes nárůst kapitoly MŠMT oproti roku 2008 o více než 11 miliard korun se státní podpora sportu z MŠMT snížila oproti roku 2008 o 334 milionů korun.

Zvláště zarážející, v době stále se zvyšujících nákladů na média a energie a zvýšení DPH u služeb, je trvalé snižování státní dotace na údržbu a ztráty z provozu tělovýchovných zařízení. Pokles oproti roku 2008 je o více než 13 % a oproti roku 2007 o neuvěřitelných 70 %. Tato situace ČOS zasahuje zvláště tíživě, protože většina našich sokoloven je starší 80 let, jsou však historicky cenné a často památkově chráněné. Proto jsou z hlediska provozu a údržby zvlášť nákladné. Dochází k přeceňování reprezentačních úspěchů na úkor výchovného, zdravotního a sociálního významu sportu zejména pro děti a mládež. Lásku k pohybu a zdravý životní styl je třeba u dětí pěstovat od věku 2 až 3 let. Nemožnost zmírnit s pomocí státních dotací dopady nárůstu provozních nákladů tělovýchovných zařízení, sloužících zejména těmto věkovým kategoriím členů a sociálně slabým rodinám, je nutně vyčleňuje ze sportovního procesu se všemi negativními důsledky pro ně samé i pro společnost. Při vědomí těchto negativních dopadů požádalo sportovní prostředí poslaneckou sněmovnu, aby při schvalování státního rozpočtu na rok 2009 částečně eliminovala výše zmíněný propad navýšením dotace na program VIII. „Údržba a provoz sportovních zařízení” o 150 milionů korun. Tento návrh sněmovna zamítla, aby vzápětí schválila navýšení státní dotace na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci o dalších 189 milionů korun. Co k tomu dodat?

Nepropadejme však pesimismu. Všechno zlé může být i pro něco dobré. Věřím, že řada lidí si uvědomí, že současným, ryze spotřebním způsobem, se trvale žít nedá. A vrátíme se k tradičním hodnotám, rodině, přátelství, přírodě. Také sokolové se budou muset vrátit ke kořenům, oprostit se od socialistických zvyklostí i ve sportu. Jistě si nikdo nemyslí, že rakousko-uherská monarchie podporovala vznik sokolských jednot. A jak vzkvétaly, kolik sokoloven dokázali naši předchůdci postavit a provozovat. Musíme to dokázat i nyní.

Sokolské hnutí od svého počátku upřednostňuje harmonický rozvoj člověka zaměřený na fyzické i duševní zdraví svých členů všech věkových kategorií. Velmi důležitá je výchova

k hrdosti na rodnou zem a k čestnému jednání ve sportu i v životě. Od těchto základních principů sokolství nesmíme ustupovat ani v dnešní, obtížné době. Pohled na obézní děti

s ochablými svaly a chybným držením těla by měl být alarmující. Tato mravenčí, ale velmi záslužná práce i s méně talentovanými dětmi není možná bez práce mnoha nadšenců. Dobrovolným cvičitelům, jejichž nezištná práce je společností nedoceňována, patří náš dík především.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál v roce 2009 především pevné zdraví. Sokolskému hnutí pak přejme více vzájemného pochopení a tolerance při hledání správné cesty.

Jaroslav Bernard, starosta ČOS

Hodnocení článku:

27pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
5
1průměrné hodnoceni:
04.4
4
Počet hlasů 37

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

01.02.2009 00:45:27, Milan Sobota, tel: 604 518 141, sobotak@seznam.cz
Můžete hlasovat v anketě na hlavní stránce.

06.04.2009 22:36:25, Milan Sobota, sobotak@seznam.cz
Výsledky ankety jsou zde:
http://www.sokol.cz/sokol/index.php?action=anketyhist
anketa číslo 27.

Počet příspěvků 2.