Hodnocení a reakce na článek

Vaše jméno a kontakt:
Text:
Kontrolní otázka:
Jaký je součet jednotlivých číslic u čísla 442 ?

Valná hromada T.J. Sokol Roudnice n.L.

18. března se v Domě dětí a mládeže v Roudnici n.L. uskutečnila valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem. Celkem 30 delegátů vyslechlo zprávu náčelnictva, odboru sportu, jednotlivých sportovních oddílů a vzdělavatele. Rok 2008 byl pro roudnickou jednotu velmi významný. Oslavila v něm 140. výročí svého založení a jako celé Sokolstvo 90. výročí vzniku ČSR. Tato výročí byla důstojně oslavena výstupem na Říp 1.ledna, slavnostní schůzí a akademií v kině Sokol dne 22.4. Při příležitosti těchto výročí ocenil výbor zasloužilé členy. Jednota vykazuje bohatou tělocvičnou i vzdělavatelskou činnost. Nově byl zřízen oddíl kulturistiky a znovuobnoveno cvičení předškolních dětí. Náčelnictvo ocenilo vystoupení 22 cvičenců a cvičenek na Sokolském sletu Pod Ještědem. Vzdělavatel zhodnotil rok 2008 jako velmi zdařilý. V průběhu roku se podařilo získat spoustu historicky cenných materiálů a fotografií. Ve své zprávě připomněl 70 let od okupace Německem a nastínil vzdělavatelský program na rok 2009. Jednota se svými 290 členy a pestrým programem pro všechny generace patří k nejsilnější organizací ve městě. Bohužel stále ji chybí vlastní tělocvična.

Autor: Filip Uzel
Jednota: T.J. Sokol Roudnice nad Labem
Datum: 18.3.2009
Vložil: Filip Uzel, Roudnice nad Labem145kB


154kB

starosta města PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D. a starosta jednoty br. Ing. Vladimír Vlk

149kB

starosta jednoty br. Vlk zahajuje valnou hromadu

154kB


141kB


141kB