Hodnocení a reakce na článek

Vaše jméno a kontakt:
Text:
Kontrolní otázka:
Jaký je součet jednotlivých číslic u čísla 371 ?

JUDO VELIM - Ing. Karel Strnad osmdesátníkem

Velimský rodák a patriot, sportovec a věrný Sokol Karel Strnad se 11. července 2012 dožívá osmdesáti let. Stále neúnavně pracuje se sokolskými žáky a dorostem v oddíle JUDO, který při Sokole Velim založil již v r. 1975. Tehdy oddíl začínal se 44 členy - a jeho aktivní činnost díky ing. Karlu Strnadovi a jeho spolupracovníkům, které pro tuto aktivitu získal, trvá dodnes. Činnost oddílu nebyla nikdy zaměřena na vrcholový sport, pro který neměl podmínky, přesto z jeho řad vzešlo několik sportovců, kteří dosáhli pěkných výsledků. Každoročně je ve velimské sokolovně pořádán otevřený turnaj judo Župy Tyršovy, který je zároveň součástí oblastní soutěže Polabská liga. Tohoto turnaje se účastní oddíly z celé České republiky. Oddílem JUDO prošlo velké množství dětí. Všichni stále pociťují sounáležitost a podle možností pomáhají a vracejí se u příležitosti různých setkání, jako je například zmíněný každoroční turnaj, případně do Sokola chodí jejich děti.

Karel Strnad se narodil 11. července 1932 ve Velimi a jako žák první třídy obecné školy se stal v r. 1938 členem žákovského družstva velimského Sokola. Po válce již jako dorostenec pokračoval - tehdy se cvičilo na Staré Rychtě, sokolovnu vypálili ustupující Němci - a pilně se podílel na stavbě nové sokolovny. To se již pod vedením bratří Františka Vlčka a Jaroslava Blechy účastnil okrskových a župních sletů, jejichž vyvrcholením byl XI. všesokolský slet v Praze na Strahove v r. 1948. V té době byl Karel studentem kolínského reálného gymnázia. Po maturitě v r. 1952 studoval na vysoké škole a 9. července 1963 se stal se inženýrem zemědělství. Stále aktivně sportuje a v r. 1970 se stává cvičitelem žactva. V roce 1966 se stal členem výboru jednoty, v roce 1985 je zvolen starostou Sokola a znovu potvrzen v r. 1990. Přitom mnoho let zastával též funkci sokolníka za vydatné pomoci své manželky Nonny. V roce 2001 rezignoval Karel Strnad na funkce ve výboru Sokola, zůstává však nadále v čele oddílu JUDO, kde působí dodnes jako vedoucí a trenér. Nezastupitelná byla jeho role při pořádání letních táborů pro dětí v Křenovicích na Sázavě.
Česká obec sokolská ocenila zásluhy ing. Karla Strnada o rozvoj sokolského hnutí medailí \"Za věrnost\".

Do dalších let a záslužné práce mezi sokolskou mládeží přejeme milému jubilantovi dobré zdraví, elán, sílu a hodně úspěchů.

Výbor Sokola Velim, Klub rodáků a přátel Velmi při T.J. SOKOL Velim
Autor: S. Jakl
Jednota: Sokol Velim
Datum:
Vložil: Stanislav Jakl, Velim


Ing. Karel Strnad

175kB

JUDO 1993

177kB

JUDO 2009

70kB

JUDO 2010- a

104kB

JUDO 2010 - b

131kB

JUDO 2011

186kB

výbor SOKOL 1993

322kB

tábor CHŘENOVICE

105kB

tábor CHŘENOVICE

105kB

tábor CHŘENOVICE

84kB