XIV. všesokolský slet skončil

Sletový týden a závěr XIV. všesokolského sletu

Týden od 1. do 6. července 2006 patřil sokolům: V Praze vyvrcholil XIV. všesokolský slet. Po velice zdařilém a působivém slavnostním zahájení XIV. všesokolského sletu spojeném s programem Sokol Gala 1. července 2006 následovala ve sletovém týdnu jedna akce za druhou.

Sletový průvod

Nedělní sletový průvod Prahou, který patří k neodmyslitelné tradici sletů, procházel po trase Václavské náměstí – Národní třída – Smetanovo nábřeží – nám. J. Palacha - Široká – Pařížská – Staroměstské náměstí od 10.00 hodin do 12.30, ale některé sokolské hudební soubory hráli v pražských ulicích a náměstích i po skončení průvodu. Podle reálných odhadů se průvodu zúčastnilo přes 20 000 lidí - sokolů ze všech žup v ČR, zahraniční sokolové i hosté sletu.

Sport i kultura

Od 2. do 4. července mohli návštěvníci areálu Tyršova domu v Praze na Malé Straně mohli návštěvníci sledovat pohybové skladby sokolských jednot a hostů z České republiky i ze zahraničí, vystoupení folklorních souborů a pěveckých sborů. Ve sletovém týdnu se představila také sokolská kultura – dvě představení hry Malované na skle sehrál sokolský divadelní spolek T.J. Sokol Pyšely v pražském Divadle Komedie, pro nejmenší bylo připraveno louktové představení v Nosticově divadélku v areálu Tyršova domu.

V červencovém sletovém týdnu se konaly i další sportovní sletové soutěže - v basketbalu, házené, volejbalu (část těchto soutěží se konala již o něco dříve -- první z nich byla atletická soutěž - přespolní běh - v Kolíně 8. 4., v květnu to pak byl sletový pohár v národní házené a TeamGym, v červnu soutěže či exhibiční utkání v bojových sportech, badmintonu, sportovní gymnastice, jachtingu...)

I. program na Strahově

I. program hromadných skladeb se konal ve středu 5. 7. 2006 od 21.00 hodin na Strahově – stadionu E. Rošického. Potlesk provázel prakticky nepřetržitě všech 12 středečních skladeb. Celkem v nich vystoupilo 9107 cvičenců. Nejpočetnější byla skladba Ta naše písnička česká, v níž sklidilo obdiv a potlesk 1912 sokolů a sokolek z Věrné gardy. Podle ohlasů návštěvníku I. i II. programu patřila tato skladba k nejúspěšnějším.

Velkou pozornost a také ohromný potlesk a ocenění sklidili handicapovaní sportovci, kteří se ve večerním, I. programu rovněž představili.

II. program na Strahově

Za účasti prezidenta České republiky Václava Klause se na strahovském stadionu Evžena Rošického konal II. program hromadných tělovýchovných vystoupení XIV. všesokolského sletu. V 11 skladbách druhého programu vystoupilo celkem 12 714 cvičenců.

Na závěr programu, který byl zároveň závěrem XIV. všesokolského sletu, zazněl chorál Ktož sú boží bojovníci. Po jeho odeznění vystoupil s krátkou zdravicí prezident Václav Klaus, který poděkoval za vřelé přijetí a vysoce ocenil jak úroveň předvedených skladeb, tak celkový přínos sokolů pro společnost a jejich nezastupitelné místo a úlohu v ní. Na závěr vystoupili náčelník České obce sokolské Miroslav Vrána a náčelnice ČOS Jarina Žitná.

Celkem ve dvou hlavních programech v 16 hromadných skladbách vystoupilo 21 821 cvičenců, někteří z nich ale vystoupili dvakrát – čtyři skladby (Trampolínky, Chlapáci II, Ta naše písnička česká a Výlet z aerobikem) byly zařazeny do obou programů.

Foto a video

Přípravy, předsletové akce a hlavní sletové dny byly samozřejmě natáčeny. V současnosti se k dispozici natočený materiál na DVD a VHS v prodejně v Tyršově domě v Praze.

Z červencového sletového týdne bylo rovněž pořízeno množství fotografií - v tiskovém oddělení ČOS jich je v současnosti přes 5000, všechny pořízeny profesionálními fotografy ve vysoké tiskové kvalitě. V letních měsících pracuje tiskové oddělení na jejich utřídění a vytvoření přehlednějšího sletového fotoarchivu.

tisková zpráva ČOS ze dne 6.7.2006

Aktualizováno na sokol.cz dne 15.10.2006

Množství amatérských fotografií naleznete zde


Posletové akce