Oblastní slet v Brandýse nad Labem


Datum konání: 27.5.
Typ akce :Slet - vystoupení
Určena proveřejnost, členové,
Kategorie:rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,
Kraj:Středočeský kraj
Kontaktní osoba:Jan Firbas – předseda SV: , mobil 602 389 860
Město:Brandýs nad Labem
pořadatel akce:pražské župy
Odkaz:http://www.zbarakova.cz/oblastni-slet/info.html

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

Bulletin 1

 

„Sokolové republice“ je název projektu, kterým chtějí sokolové ze žup Barákovy, Jana Podlipného, Pražské - Scheinerovy a Podbělohorské přispět k 100. výročí založení Československé republiky. Hlavní součástí projektu je

„Oblastní slet“ v Brandýse nad Labem

27. května 2018

Slovo starosty:

Sestry a bratři.

     Na základě společného jednání Pražského třížupí vznikl podnět pro župu Barákovu uskutečnit ve spojení se župami Jana Podlipného, Pražskou – Scheinerovou a Podbělohorskou Oblastní slet. Vítáme spojení těchto žup, jelikož jsme byli historicky součástí Pražského pětižupí. Věříme, že nejen přátelské vztahy z minulých dob, ale také současné vazby jak tělovýchovné, tak sportovní, vzdělavatelské i osobní, pomohou ke zdárnému zajištění společného Oblastního sletu, který je pořádán ve významném roce 2018.

     V tomto roce také župa Barákova slaví 120 let svého založení (a také některé další nejen její tělocvičné jednoty oslaví svá kulatá výročí). Proto bychom chtěli tento sváteční rok oslavit nejen na společném poli tělovýchovném, tj. společným Oblastním sletem, ale také na poli kulturním. K této příležitosti vydáme též župní almanach a dále připravíme společnou putovní výstavu z historie našich žup.

     Zveme všechny cvičence, činovníky a členy k zapojení se do našeho společného projektu.

 

                                                            Jan Firbas, starosta župy a předseda sletového výboru

Výzva cvičitelům:

Vážené sestry a vážení bratři cvičitelé.

     Vyzýváme vás tímto k vynaložení maximálního úsilí k nacvičení sletových skladeb. Víme, že je to práce nelehká, ale také víme, že v roce 2018 máme výjimečnou příležitost k prezentaci Sokola na všech úrovních.

     Rádi bychom, aby všichni cvičenci našich 4 žup, kteří budou skladby nacvičovat, vystoupili na Oblastním sletu v Brandýse nad Labem, a rovněž na XVI. všesokolském sletu v Edenu. Proto je potřeba dostatečně dopředu všechny informovat o termínech a podmínkách.

     Naši cvičenci se mohou podílet i na dalších oblastních či župních sletech podle toho, jak jsou schopni vše zvládnout. To již záleží na jednotlivých vedoucích skladeb, jak tuto spolupráci promyslí.

     Všem vám přeji pro tuto práci hodně trpělivosti, hodně radosti a hlavně na závěr úžasný pocit z dobře vykonané práce, která měla smysl. Už jenom proto, že se všichni sejdeme na jednom cvičišti a prožijeme společně krásný den. Sokolové stále žijí a budou žít.

            Anna Jurčíčková, výkonná předsedkyně sletového výboru,  1. místonáčelnice ČOS

 

Základní informace:

Skladby, které budou do programu pravděpodobně zařazeny:

Název skladby:                      věková kategorie:                 odpovědná náčelnice:

Méďové                                  RaD                                        Věra Smejkalová

Noty                                        PD                                           Věra Smejkalová

V peřině                                 mladší žákyně                        Dáša Fischerová

Děti, to je věc                         mladší žactvo                         Dáša Fischerová

Cirkus                                     starší žactvo                           Dana Absolonová

Siluety                                    dorostenky a ženy                  Dana Absolonová

Ženobraní                               ženy                                        Anna Jurčíčková

Koncert                                   ženy                                        Jarina Žitná

Borci                                       muži                                       Míla Pangrácová

Princezna republika               senioři                                    Míla Pangrácová

Vivat Vivaldi                           ženy a muži                            Anna Jurčíčková

 

(Rozhodne se ještě o skladbě Cesta a Tři generace)

Minimální počet cvičenců v jednotlivých skladbách by měl být cca 72.

 

 

ORGANIZACE

V sobotu 26. května mohou probíhat na hřišti v Brandýse n. Labem zkoušky skladeb, které to budou potřebovat.  Hlavní zkoušky především dětských skladeb budou v neděli dopoledne, v neděli také proběhne generálka vystoupení.

Na sobotu i neděli budou zajištěny pendlující autobusy z Prahy - Černého Mostu.

V sobotu 26. 5. bude uspořádána vernisáž sokolské výstavy na Brandýském zámku za účasti oficiálních představitelů města, kraje a ČOS.

Vlastní program začne v neděli 27. května ve 13 hodin průvodem, který projde po připravené trase a zastaví se u historicky významných míst.

Slavnostním nástupem historických praporů zahájíme vlastní sletové vystoupení ve 14,30 hodin na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka v Brandýse n. Labem.

 

Příspěvek na Oblastní slet:

Každý aktivní účastník našeho oblastního sletu v Brandýse nad Labem přispěje na organizaci a uspořádání sletu částkou 50,- Kč, za kterou obdrží  „Brandýskou placku“. Ta bude sloužit k označení cvičence a bude nošena na oděvu na viditelném místě.

Bude opravňovat zejména k:

  • vstupu do šaten, na seřadiště, na cvičiště, na tribunu pro cvičence, na aktivní účast v průvodu
  • bezplatnému využití dopravy autobusem (kyvadlová doprava) Praha – Brandýs nad Labem a zpět
  •  bezplatnému parkování aut na hromadném parkovišti poblíž cvičiště
  •  vstupu zdarma na sokolskou výstavu na Zámku Brandýs n. Labem
  •  bezplatnému využití zdravotního ošetření včetně použitých léčebných materiálů v sokolské ošetřovně
  •  převzetí propagačních tiskovin a předmětů u info stánku.

Doplňující informace:

O záštitu nad naším sletem žádáme hejtmanku Středočeského kraje a starostu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Uvítáme veškeré sponzorské a dobrovolné příspěvky členstva a podporovatelů Sokola, za které předem děkujeme.

 

 

Projekt Sokolové republice zahrnuje kromě tělovýchovné a sportovní části také společenskou a kulturní část, muzejní a výstavní část a dokumentační část. O jednotlivých připravovaných akcích vás budeme průběžně informovat.

Na celém projektu se podílí všechny 4 župy, organizačně má na starosti realizaci celého projektu sletový výbor (dále „SV“).

Kontaktní spojení – kancelář župy Barákovy: Lenka Brandová, tajemnice - mob. 723 138 151, Marcela Tmejová, 284 689 480.

Kontaktní spojení sletový výbor:

Jan Firbas – předseda SV: jan.firbas@seznam.cz, mobil 602 389 860

Anna Jurčíčková – výkonná předsedkyně SV: annajurca@seznam.cz, mobil 725 776 770.

Garanti programu a náčelnice žup, organizační spolupráce:

Míla Pangrácová, mail mila.pangr@seznam.cz, mobil 732 805 702

Dáša Fischerová, mail dana.fisch@seznam.cz,  mobil  605 540 763

Dana Absolonová, mail absolonova.dana@gmail.com, mobil 603 913 213

Věra Smejkalová, mail  smejkalova.vera@gmail.com, mobil  606 670 762

Milan Hybner, mail nacelnik@zbarakova.cz,  mobil  776 412 328

Petr Čížkovský, mail petr.cizkovsky@seznam.cz, mobil  737 875 867

Informace budeme postupně také přidávat na župní webové stránky: www.zbarakova.cz

Již nyní zde můžete najít základní informace zde:

ttp://www.zbarakova.cz/oblastni-slet/info.html

 

Těšíme se na vaše cvičence a diváky! Nazdar!

Za sletový výbor:

 

Jan Firbas, v.r.                                          Anna Jurčíčková

předseda SV a                                      výkonná předsedkyně SV a

starosta Sokolské župy Barákovy       1. místonáčelnice ČOS

vloženo dne: 11.08.2017 poslední změna: 11.08.2017 Vladislav Voráč, Praha - Libeň

zobrazeno: 455 x