T.J. Sokol Velim

IČO: 00474169

Župa: Tyršova, Kraj: Středočeský kraj, Okres: Kolín


Sokolská 231, Velim, 281 01


tel. 737457070

email:


Miniprezentace jednoty na Sokol.Cz: neaktivní
Oddíly všestrannosti:rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,
Sportovní oddíly:OSV, judo, stolní tenis, volejbal, nohejbal, pétanque, florbal
Turistika:Klub rodáků a přátel VelimiJednatel:Stanislav Jakl, 737457070,
Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

 

 

Sokol velimský byl jednou z prvních venkovských jednot v českých zemích. V roce 1868 se Banderium velimské, tedy jízdní spolek velimský zúčastnil slavnosti položení základního kamene Národního divadla a po dohodě se zakladatelem Sokola Dr. Miroslavem Tyršem byla založena nová jednota sokolská ve Velimi, která se v roce 1884 stala i součástí první sokolské Župy Tyršovy.

Aktivity činnosti se soustřeďují ve sportovních oddílech – stolní tenis, volejbal, nohejbal, judo, pétanque, florbal, oddíl sokolské všestrannosti. Nedílnou součástí Sokola Velim je jeho 4. oddíl - Klub rodáků a přátel Velimi, který je aktivní především na poli kulturně – společenském.

V rámci své činnosti SOKOL Velim poskytuje zázemí pro tělovýchovné, společenské, kulturní aktivity svých členů i ostatních občanů, společenských organizací, obecního úřadu i místní základní školy.

V SOKOLE Velim se konají pravidelná cvičení rodičů s dětmi, míčové hry pro děti, cvičení žen, pravidelné tréninky oddílů judo, florbalu, nohejbalu, volejbalu, nově "malého" florbalu a volejbalu, a další.

Oddíly mají svoje vlastní webové stránky:

pétanque: www.pcsokolvelim.estranky.cz

st. tenis: www.sttvelim.estranky.cz

florbal: www.florbalvelim.cz

nohejbal: nohejbalvelim.proweb.cz/

Oddíl JUDO, který při Sokole Velim založil již v r. 1975 Ing. Karel Strnad je aktivní dodnes. Činnost oddílu nebyla nikdy zaměřena na vrcholový sport, pro který neměl podmínky, přesto z jeho řad vzešlo několik sportovců, kteří dosáhli pěkných výsledků. Každoročně je ve velimské sokolovně pořádán otevřený turnaj judo, nyní jako memoriál Karla Strnada. Tento turnaj je i přeborem Župy Tyršovy a součástí soutěže Polabská liga. Tohoto turnaje se účastní oddíly z celé České republiky.

Česká obec sokolská ocenila zásluhy ing. Karla Strnada o rozvoj sokolského hnutí medailí "Za věrnost".

Poslední změna 08.11.2020