T.J. Sokol Velim


IČO: 00474169
Sokolská 231, Velim, 281 01
tel. 737457070,
email:
Miniprezentace jednoty na Sokol.Cz: neaktivní
Župa: Tyršova, Kraj: Středočeský kraj, Okres: Kolín


Tajemník: Stanislav Jakl, 737457070,
Oddíly všestrannosti:rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,
Sportovní oddíly:OSV, judo, stolní tenis, volejbal, nohejbal, pétanque, florbal
Turistika:Klub rodáků a přátel Velimi
Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

Sokol velimský byl jednou z prvních venkovských jednot v českých zemích. V roce 1868 se Banderium velimské, tedy jízdní spolek velimský zúčastnil slavnosti položení základního kamene Národního divadla a po dohodě se zakladatelem Sokola Dr. Miroslavem Tyršem byla založena nová jednota sokolská ve Velimi, která se v roce 1884 stala i součástí první sokolské Župy Tyršovy.

Aktivity činnosti se soustřeďují ve sportovních oddílech – stolní tenis, volejbal, nohejbal, judo, pétanque, šachy, florbal, oddíl sokolské všestrannosti. Nedílnou součástí Sokola Velim je jeho 4. oddíl - Klub rodáků a přátel Velimi, který je aktivní především na poli kulturně – společenském.

V rámci své činnosti SOKOL Velim poskytuje zázemí pro tělovýchovné, společenské, kulturní aktivity svých členů i ostatních občanů, společenských organizací, obecního úřadu i místní základní školy.

V SOKOLE Velim začíná cvičební rok 2014-2015. Opět začínají pravidelná cvičení rodičů s dětmi, míčové hry pro děti, cvičení žen, pravidelné tréninky oddílů judo, florbalu, nohejbalu, volejbalu, nově "malého" florbalu a volejbalu, a další.

Oddíly pétanque a stolního tenisu mají svoje vlastní webové stránky:

pétanque: www.pcsokolvelim.estranky.cz

st. tenis: www.sttvelim.estranky.cz

florbal: www.florbalvelim.cz

Zemřel Ing. Karel Strnad

V neděli 5.2.2017 zemřel velimský rodák a patriot, sportovec a věrný Sokol Karel Strnad.

Oddíl JUDO, který při Sokole Velim založil již v r. 1975 je aktivní dodnes. Činnost oddílu nebyla nikdy zaměřena na vrcholový sport, pro který neměl podmínky, přesto z jeho řad vzešlo několik sportovců, kteří dosáhli pěkných výsledků. Každoročně je ve velimské sokolovně pořádán otevřený turnaj judo Župy Tyršovy, který je zároveň součástí oblastní soutěže Polabská liga. Tohoto turnaje se účastní oddíly z celé České republiky.

Nezastupitelná byla jeho role při pořádání letních táborů pro dětí v Chřenovicích na Sázavě.

Česká obec sokolská ocenila zásluhy ing. Karla Strnada o rozvoj sokolského hnutí medailí "Za věrnost".

Věnujte mu prosím, pokud jste tohoto moudrého a hodného člověka znali, tichou vzpomínku.

Výbor Sokola Velim, Klub rodáků a přátel Velimi při T.J. SOKOL Velim

Poslední změna 01.07.2017