Ve spolupráci s ústředím ČOS jsme připravili databázi ubytovacích kapacit jak pro členy Sokola tak i pro širokou veřejnost.

01 - Praha

CAMP Troja, Trojská 171a, Praha 7, 171 00, tel. 233 542 908

T.J. Sokol Praha Vll., U Studánky 2, Praha 7, 170 00, tel. 233 371 990

T.J. Sokol Praha Karlín, Malého 319/1, Praha 8, 186 00, tel. 224 817 474