Sokol.Cz
Upozorňujeme všechny uživatele, že dne 10.2.2020 proběhl přesun systému na nový server. Žádáme uživatele, aby při jakémkoli problému nás kontaktovali na email admin@sokol.cz. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho zdaru.

Odkazy

F K

F

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

K

Katedra sportovních aktivit Fakulty sportovních studií na LF

Katedra tělesné výchovy a sportu FST ZČU

Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulta UHK