Ve zdravém těle, zdravý duch

konference, na které se o pohybu dětí nejen mluví!


Datum konání: 22.3.
Typ akce :Jiná
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři, náčelníci jednot, náčelníci žup, náčelníci ČOS, náčelnice je
Kategorie:rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně,
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:Dana Cejpková,
Město:Praha
pořadatel akce:jiná organizace


Máme pro Vás konferenci, kde se vše točí kolem pohybu. Zkuste se na pohyb podívat ze všech stran a u dětí v různém věku. Jak pohybové aktivity

zapojit do každodenního vzdělávání dětí? Jakých poruch motorického vývoje si může pedagog všimnout a jak s nimi může dále pracovat? Na co

by si měl pedagog dávat pozor při plánování her pro dvouleté děti? Je možné dětem v družině umožnit trénování tolik populárního parkuru? To

jsou jen některá z témat, na která se zaměříme. O pohybu se nebude jen mluvit – jednotlivé – na praxi zaměřené – příspěvky doplní odpolední

workshopy, během kterých proběhnou i nácviky jednotlivých aktivit.

Účastníci akce si odnesou informace a inspiraci jak pohyb zapojit do aktivit určených pro děti od dvou let do 12 let věku. Je určena pro všechny

zájemce, kteří přicházejí s pohybem u dětí do styku, nebo chtějí svoji práci se žáky obohatit o nové, netradiční prvky – pro pedagogy mateřských,

základních škol, pedagogy volného času, asistenty pedagoga a další zájemce.

Program odborné konference

9:00 – 9:05 – Zahájení

9:05 – 9:45 –

Specifika hrubé motoriky u dvouletých dětí

(Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú., projektová manažerka SSČ AV ČR)

Příspěvek je zaměřen na specifika orientace mladších dětí v prostoru a práce s vlastním tělem. Ve videoukázkách budou představeny rozcvičky, opičí dráhy

a hry, které mohou bez problému zvládnout i děti mladší tří let. Nezapomeneme ani na otázky bezpečnosti při pohybových aktivách.

9:45 – 10:30 –

Projevy svalové dysbalance u předškolních a mladších školních dětí

(Mgr. Alena Duchačová – fyzioterapeutka s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi i dospělými)

Pokud dítě např. dlouhodobě špatně sedí, může to narušovat i jeho celkovou soustředěnost na danou aktivitu. Správné držení těla si dítě odnáší i do svého pracov-

ního života, proto mu je třeba věnovat při výuce zvýšenou pozornost. Za většinou problémů stojí tzv. svalová dysbalance, na jejíž řešení se zaměří tento příspěvek.

Přestávka

11:00 – 11:45 –

Inspirace ze zahraničí – výuka pohybových aktivit v Dánsku

(Mgr. Martin Chlumský, DiS. – ředitel Ústřední školy České obce sokolské, učitel tělesné výchovy)

Skandinávské školství dlouhodobě patří ke zdrojům inspirace i pro jiné země. Příspěvek ukáže, jaké postavení mají pohybové aktivity ve vzdělávacím systému

Dánska. Budou představeny ukázky, jak je možné pohybové aktivity zapojit do výuky např. češtiny nebo matematiky a použít je i v prostředí našich škol.

11:45–12:30 –

Jak si pedagog ničí tělo každý den?

(Mgr. Alena Duchačová – fyzioterapeutka s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi i dospělými)

Zkušená fyzioterapeutka ukáže práci pedagoga z pohledu tělesného opotřebení. Upozorní na momenty, kdy si pedagog dokáže „ničit“ tělo každý den, což nutně

vede především k bolestem zad. Příspěvek představí cviky, které může pedagog denně provádět – sám i během výuky s dětmi.

Přestávka na oběd

13:30–15:00 –

Tři oddělené workshopy podle výběru účastníka

Hry pro oživení pohybových aktivit – od předškolních až po mladší školní děti

(Mgr. Dita Franklová – vedoucí atletického oddílu, která se věnuje rozvoji pohybových aktivit u dětí od dvou do 12 let)

Workshop je zaměřen na rozvoj a podporu spontánních pohybových aktivit, tedy naučení jednoduchých her, které si budou moci děti zahrát samy i bez přítom-

nosti pedagoga. Hry budou představeny s pomůckami i bez pomůcek.

Asistent pedagoga v hodinách tělesné výchovy

(Mgr. Dana Cejpková)

Workshop je zaměřen na roli asistenta pedagoga v hodinách tělesné výchovy. Asistenti dostanou základní informace, jak pracovat s dítětem individuálně, ale jak

ho zároveň integrovat do skupiny vrstevníků. Dále se asistenti dozvědí, jak pracovat s nechutí dítěte k pohybovým aktivitám. Budou probrány základní metodické

řady pro nácvik hodu, kotoulu, vytrvalostního běhu či kolektivní hry. Lektor bude reagovat na konkrétní potřeby účastníků.

Proč kluci mladšího školního věku milují parkur a jak jim umožnit tuto aktivitu bezpečně realizovat ve škole?

(Mgr. Martin Chlumský DiS.)

Workshop je zaměřen na základní informace o parkuru. Je představen vývoj této aktivity a poslední pohybové aktivity postavené na základech gymnastiky.

Pedagogové se dozvědí, jak tuto aktivitu využít ve škole a jak připravit bezpečné prostředí pro mladé obdivovatele parkuru. Aktivity budou představeny jak

v tělocvičně, tak ve venkovním prostředí v okolí Tyršova domu. Budou představeni i youtubeři natáčející parkur, které děti sledují.

vloženo dne: 21.02.2018 11:31:09 poslední změna: 21.02.2018 11:31:09 Milan Hybner, Ústřední škola ČOS

Přílohy:


1503003930_konference_ve_zdravem_tele,_zdravy__duch_final.pdf

(velikost 950823 bajtů)
zobrazeno: 194 x