Sokol.Cz

Komise pobytu v přírodě OV ČOS (komise PP)

Sokolský pobyt v přírodě metodicky řídí Komise pobytu v přírodě odboru všestrannosti ČOS. Schází se dle potřeby, většinou 3x až 4x ročně.

Komise PP zajišťuje svoje akce (z pravidelných akcí je to např. přebor ČOS Zálesácký závod zdatnosti) a odborně zajišťuje školení a semináře.
Ke své činnosti využívá zejména tým cvičitelů PP.
Podrobnosti hledejte v kapitole "Pořádané akce".

Z dlouhodobého programu komise PP si jistě vzpomínáte na Sokolské vrcholy a ze sletového roku 2005/2006 se určitě pamatujete na Sletovou štafetu v roce 2005 ( fotky   článek ) a 2011 a Expedici kameny.

V mezisletovém období 2007 - 2011 to byly Sokolské cesty  a v roce 2011 opět Sletová štafeta - více v kapitole "Archiv"

 

 

Také na mezisletovém období 2003 – 2018 připravila komise PP dlouhodobé programy - viz kapitola "Mezisletové aktivity"  

U nás v Sokole. Dvě až tři setkání do roka sloužící k propagaci Sokola všeobecně a pobytu v přírodě zvláště v přihlášené jednotě, popř. župě.

Sokol v lese. Každoroční setkávání tábornických skupin mládeže z různých míst ČR, inspirace při společných  aktivitách v přírodě a výměna zkušeností souvisejících s tábořením „na zelené louce“ – tj. bez  zázemí.

Geocaching - 100 sokolských keší republice. Projekt komise pobytu v přírodě OV ČOS ke 100. výročí republiky. Cílem je najít postupně co nejvíce ze 100 sokolských keší, rozmisťovaných postupně od roku 2014 do roku 2018 na různých místech celé republiky

Sletová štafeta, 22.9. - 24.9.2017    Podrobnosti do konce roku 2016    Dopis župám    

 

Komise dále řídí permanentní soutěž Sokolské dny v přírodě, kterou zorganizoval a dlouhá léta obětavě řídil dnes již zemřelý br. Jiří Herzán.
Účelem je podnítit celoroční aktivitu tělocvičných jednot v přírodě.
Sokolským dnům v přírodě je věnována zvláštní kapitola této sekce.

 

Složení komise:

Zdeněk Lauschmann, Praha - předseda
Jiří Němec, Havířov
Jarina Žitná, Liberec
Oleg Šalbaba, Třebíč
Alice Eimová, Malenovice
Pavel Kroupa, Praha
Petr Mikysek, Mělník

 

Zápisy z porad komise PP a srazů župních vedoucích

Zápis z 88. porady komise PP (11.3.2016)    ZDE     

Zápis z 87. porady komise PP (15.1.2016)      ZDE

Zápis ze srazu župních vedoucích PP (16.10. - 18.10.2015
       Staré Město pod Landštejnem)   ZDE   

Zápis z 86. porady komise PP (18.9.2015)     ZDE     

Zápis z 85. porady komise PP (13.3.2015)      ZDE    

Zápis z 84. porady komise PP (16.1.2015)      ZDE

Zápis ze srazu župních vedoucích PP (3.10. - 5.10.2014 Volyně)  ZDE     

Zápis z 83. porady komise PP (5.9.2014)  ZDE       

Zápis z 82. porady komise PP (21.3.2014)  ZDE   

Zápis z 81. porady komise PP (17.1.2014)   ZDE   

Zápis ze 21. srazu župních vedoucích PP (18.10.-20.10.2013 Jurenkova osada)   ZDE   

Zápis z 80. porady komise PP (6.9.2013)  ZDE