Upozornění

Nacházíte se momentálně v archivu stránek serveru www.sokol.cz. Uvedené informace byly platné pouze v době svého vzniku. Autoři nenesou žádnou odpovědnost za aktuálnost údajů.

Sokol.cz - náčiní

 

Náčiní  pro XV. Všesokolský slet 2012

 

Skladba Náčiní cena / 1 ks
č. 1 Muzikantova písnička plovací tyč 160 cm + spojka 158,- Kč
č. 2 Člověče nezlob se PUR deska modrá 100,- Kč
PUR deska červená 100,- Kč
PUR deska zelená 100,- Kč
PUR deska žlutá 100,- Kč
č. 3 Ať žijí duchové plastový kbelík 145,- Kč
č. 4 Návštěvníci stříbrný stan 948,- Kč
PUR květina 118,- Kč
č. 5 Jonatán rozkládací klín 4992,- Kč
látkový kužílek 58,- Kč
č. 6 Dávej ber létající talíř 250,- Kč
bílá stuha 48,- Kč
č. 7 Nebe nad hlavou trikové švihadlo 3 m 320,- Kč
dlouhé švihadlo 680,- Kč
     

 

Systém objednávek a distrubuce je pod obrázkem.

obrázek

Vážené sestry, vážení bratři,

úkolem úseku MTZ je vybavit cvičence pěknými a kvalitními cvičebními úbory a kvalitním náčiním. Předkládám Vám výsledek více jak roční práce autorů, odboru všestrannosti ČOS v oblasti hromadných skladeb a úseku MTZ. Vše jste měli možnost vidět na pracovním předvedení sletových skladeb 12.12. 2010 v Praze.

K dispozici jsou popisy, CD s hudbou a v neposlední řadě DVD jednotlivých skladeb. Úspěšně proběhly první nácvičné srazy za účasti župních vedoucích a již nyní jsou připravovány druhé – podzimní - nácvičné srazy. Od září vypukne ve všech župách a jednotách čilý ruch, budou utvářeny cvičební celky a postupně začne nácvik sletových skladeb.

Z vlastní praxe v župě vím, jak obtížná práce nás čeká, především u dětských skladeb. V některých jednotách bude o nácviku rozhodnuto již před prázdninami, některé se budou rozhodovat až po prázdninách.

Určitě ale máme zájem o každého cvičence. Je třeba být trpělivý, tolerantní a ukázněný. Aby vše fungovalo tak je prvořadým úkolem stanovit jasná pravidla mezi ústředím a župami.

 

1.   Základní ustanovení 

 

- základní směry komunikace

-  ústředí ↔ výrobce ↔ ústředí

-  ústředí ↔ župa ↔ ústředí

-  župa ↔ jednota ↔ župa

- s výrobcem komunikuje a do smluvního vztahu vstupuje pouze ústředí !!!

- ústředí komunikuje pouze se župami !!! ne s jednotami nebo jednotlivci        

 

 

2.   Objednávky 

 

-   závazné objednávky z TJ zpracují župy a předají v písemné a elektronické podobě úseku MTZ

 -   úsek MTZ zpracuje dle požadavků žup objednávku pro výrobce (prodejce)

-   stejným způsobem bude řešeno doobjednávání

-   zvažuje se zřízení E-shopu – budete včas informováni

-   velikosti je třeba volit dle tabulky velikostí a uvádět čitelně do objednávky

-   společně s objednávkou z TJ je třeba řešit úhradu

 

3.   Termíny objednávek 

 

a) cvičební úbory                                                                                                                       

- objednávky ze žup     1.kolo  - uzávěrka   do  15.11. 2011

- doobjednávky ze žup 2.kolo - uzávěrka    do  31. 1.   2012

- doobjednávky ze žup 3.kolo - uzávěrka   do  31. 3.   2012 (poslední možnost)

 

b) náčiní                                                                                                                                           

- objednávky ze žup 1.kolo - uzávěrka      do  30. 6. 2011

- doobjednávky ze žup 2.kolo - uzávěrka  do  15.11. 2011

- doobjednávky ze žup 3.kolo - uzávěrka  do  31. 1. 2012 (poslední možnost)

 

4.   Distribuce úborů a náčiní 

 

Platí,že :  

župa zašle objednávku na ČOSČOS objedná u výrobcevýrobce dodá  přímo příslušné župěžupa dodá do jednoty

 

5.   Termíny distribuce

 

a)  úbory

- dodávka od výrobce do žup dle objednávky1.kolo              do  31.1.   2012

- dodávka od výrobce do žup 2.kolo                                       do  31.3.   2012

- dodávka od výrobce do žup 3.kolo                                      do  15.5.   2012

 

b)  náčiní

- dodávka od výrobce do žup dle objednávky 1.kolo            do  30.9.   2011

- dodávka od výrobce do žup 2.kolo                                     do  15.12.   2011

- dodávka od výrobce do žup 3.kolo                                      do  15.3.   2012

 

6.   Postup po převzetí

 

a)  kontrola – župa zkontroluje přijaté zboží dle dodacího listu – počet,velikosti, případně zjevné poškození – a porovná s položkami na  faktuře                                                           

b)  úhrada – v případě, že je vše v pořádku provede župa úhradu přiložené faktury v daném termínu přímo výrobci                                                                                           

c)  potvrzení pro ČOS – potvrzenou kopii faktury s dokladem o provedení platby zašle župa v elektronické podobě na adresu ztyrsova@sokol.eu

 

7.   Reklamace – co může nastat :

 

-   zboží dodáno v jiných velikostech nebo počtech 

-   zboží dodáno poškozené nebo s výrobní vadou

-   v těchto případech reklamovat lze

 

-   zboží dodáno ve správných velikostech, počtech a nepoškozené ale při objednávce došlo k chybě, nebo bylo užíváno v rozporu s přiloženým návodem na používání                

-   v těchto případech reklamovat nelze                       

-   způsob reklamace pouze po dohodě s vedoucím úseku MTZ ne s výrobcem !!!

 

8.   Burza úborů a náčiní

 

-   cvičební úbory a náčiní, které si župa objedná, odebere ale „neudá“ do jednot jsou jejím majetkem a nebude je možné vrátit na ČOS ani požadovat jejich úhradu

-  přebytečné úbory a náčiní bude možno nabídnout do burzy mezi župami s využitím e-shopu

-   o umístění burzy na www stránkách budete včas informování

 

9.   Ceny / úbory i náčiní /    

-   ceny úborů a náčiní budou uvedeny v objednávkových listech a v přehledné tabulce 

-   ceny jsou pevné po celou dobu objednávání s výjimkou 3.kola doobjednávky  

-   cena ve 3.kole doobjednávky bude vyšší o 10 % - cílem je zvládnout objednávku a distribuci ve dvou kolech vzhledem k termínům konání župních sletů

-   v ceně není započítáno poštovné a balné, které bude hradit objednatel – župa

-   při využití burzy platí pevné ceny bez jakýchkoliv přirážek a za režijní náklady dle dohody mezi župami / poštovné /

 

Věřím, že oboustranně korektním jednáním přispějeme k rychlé distribuci cvičebních úborů a náčiní od výrobce ke cvičencům 

                                                                                            

Josef Těšitel – vedoucí úseku MTZ      

telefon 321 711 624,736 448 604, e-mail ztyrsova@sokol.eu

 

 

Manuál pro potřebu činovníků a cvičitelů odborů všestrannosti Sokolských žup a Tělocvičných jednot Sokol

úsek MTZ

cvičební úbory a náčiní

Josef Těšitel – člen P ČOS a vedoucí úseku

zobrazeno: 2429 x