Sokol.Cz
Upozorňujeme všechny uživatele, že dne 10.2.2020 proběhl přesun systému na nový server. Žádáme uživatele, aby při jakémkoli problému nás kontaktovali na email admin@sokol.cz. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho zdaru.

 

Skladba č. 8  Česká suita

 

Popis á 125 Kč + hudba na CD á 30 Kč + metodické DVD á 50 Kč

k dostání v sokolské prodejně

 

 AUTOR VIDEA -  sokolskazupa - YouTube.com

Jedná se o PRACOVNÍ MATERIÁL Sokolské župy plk. Švece.
Z pracovního předvedení sletových skladeb, které se uskutečnilo 12.12.2010 v Praze Sokol Královské Vinohrady

byl POŘÍZEN OFICIÁLNÍ VIDEO ZÁZNAM ČOS, který bude k dispozici v lednu 2011.

 

 

KATEGORIE ženy, seniorky
AUTOŘI

Eva Čiháková,

Vlasta Třešňáková,

Eva Velínská

 DÉLKA 8 min
OBSAH skladba s tanečními prvky respektující věk a schopnosti cvičenek
HUDBA Česká suita – Antonín Dvořák
ZÁKLADNÍ CELEK 9 cvičenek
NÁČINÍ

 bez náčiní

 

zobrazeno: 760 x