Inzerce - Pracovní příležitosti

Platnost vložených inzerátů je 3 měsíce.

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

Tělocvičná jednota Sokol Libuš se sídlem Libušská 294/129, Praha 4 - Libuš
přijme od 1. listopadu 2023 do hlavního pracovního poměru správce sokolovny. Po dobu trvání pracovního poměru je k dispozici služební byt.
V pracovní náplni správce je zejména úklid a údržba prostor budovy sokolovny včetně venkovních prostor (travnaté plochy, venkovní hřiště aj.) a zajišťování provozu.
Životopis a stručný motivační dopis doručte do 15. 10. 2023 na adresu:
T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, 142 00 Praha 4 - Libuš nebo e-mail: sokollibus@volny.cz.

Bližší informace na tel.: 603 867 428 - JUDr. Karel Krůfa, starosta jednoty
604 252 820 - Jiřina Kolářová, místostarostka jednoty
261 912 456 - Vladimíra Tomášková, tajemnice jednoty (8:00-12:00 hodin)

Kontaktní osoba: Vladimíra Tomášková, tel.: +420 261 912 456 (8-12 hodin),
vloženo: 13.09.2023