Sokol.Cz

Zálesácký závod zdatnosti, přebor ČOS


Datum konání: 20.-22.5.2016 17:00 - 12:00
Typ akce :Závod
Přihlášky do:09.05.2016
Určena pročlenové, cvičitelé,
Kategorie:starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky,
Pořadatel / místo konání:Sokol Proseč pod Ještědem
Kraj:Liberecký kraj
Kontaktní osoba:Juliana Zahradníková, 257 007 343,
Ulice:Proseč pod Ještědem 135
Město:Proseč pod Ještědem
PSČ:463 43
pořadatel akce:náčelnictvo ČOS
Viz též přílohy

 

Propozice přeboru ČOS 2016

„Zálesácký závod zdatnosti“.

 

Pořadatel:                       ČOS, odbor všestrannosti, komise pobytu v přírodě

                                        a pověřená župa Ještědská

Datum konání:                pátek 20. května 2016 – neděle 22. května 2015

Místo:                              Proseč pod Ještědem - SOKOLOVNA

Technické zabezpečení.: Tělocvičná jednota Proseč pod Ještědem – župa Ještědská

Ředitel závodu:               Ing. Lukáš Beneš

Hlavní rozhodčí:             Oleg Šalbaba, člen komise PP OV ČOS

Stavitel tratí:                   Jaroslav Havelka

Zdravotní služba:           bude zajištěna

Přihlášky:                   Písemné za župu -  doložené výsledkovou listinou z župního (oblastního) přeboru pro rok 2015 – 2016 a s kopií potvrzení o zaplacení stravy je nutné odeslat na adresy:

Župa Ještědská   Voroněžská 144, Liberec, 460 01,
   tel. 774 362 626, zupajestedska@seznam.cz,   !!! nejpozději do 9. května 2015
  
(platí razítko pošty, datum e-mailu nebo datum osobního doručení) !!!

v kopii na OV ČOS – J. Zahradníková – jzahradnikova@sokol.eu

 

Prezence:                    Pátek 20. května 2016 od 17:00 do 19:30 hodin, doklady podle rozpisu ZZZ pro rok 2015/2016: platné členské průkazy ČOS závodníků s fotografií + členská známka na rok 2016, průkaz zdravotní pojišťovny. Doklad o zaplacení stravy!

 

Startovné:                  Ve výši 50,-Kč/závodník - vybíráno v hotovosti u prezence.

Ubytování:                 Vlastní stany, vlastní vybavení (spacáky, karimatky). V případě špatného počasí sokolovna.

 

Stravování:                Společné stravování na základě objednávky v celkové výši 250,-Kč/osoba začíná večeří 20. 5. 2016 a končí obědem (balíček na cestu) 22. 5. 2016. Úhradu proveďte na účet Župy Ještědské:

č.: 980788349/0800 variabilní symbol číslo župy

nejpozději do 9. května 2016.

Jídlo bude vydáváno na základě včasně zaslané závazné objednávky a provedení úhrady na účet T. J. Sokol Proseč pod Ještědem - viz výše. Vlastní jídlo nelze z technických důvodů ohřívat.

 

Základní předpis:       Soutěží se podle rozpisu soutěže OV ČOS v Zálesáckém závodě zdatnosti (ZZZ) pro cvičební rok 2015/2016 schváleného komisí PP OV ČOS a vedením náčelnictva ČOS 19. 6. 2015 a dle soutěžního řádu schváleného komisí PP OV ČOS  11.3. 2016.

 

Kategorie:                  Žactvo - rok narození 2002 – 2005 - tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí nebo koedukovaná (smíšená)

                                    Dorost - rok narození 1999 – 2001 - tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí nebo koedukovaná (smíšená)

 

Cestovné:                   Bude uhrazeno 3 + 1 závodníkovi a 1 členu doprovodu pro každou kategorii po předložení jízdenky hromadnou dopravou za použití slev, nebo při použití osobního vozidla vlastníkovi vozidla ve výši 3,-Kč/km při plně obsazeném vozidle (po předchozím schválení jízdy náčelnictvem ČOS – ses. J. Zahradníková tel.: 257007343).

Disciplíny:     

V rámci běžeckého okruhu:

 • Běh terénem v délce cca 4,5 km (žactvo) a cca 5,5 km (dorost) po vytyčené trase
 • Šplh – lano zavěšené na stromu
 • Překážková dráha – překonání potoka shupem na provazu (lanu), chůze po napnutém laně (mezi dvěma lany)
 • Šošonský běh
 • Odhad vzdálenosti
 • Určování azimutu (žactvo)
 • Postup podle azimutu (dorost)
 • Práce s mapou a buzolou
 • Poznávání bylin, mechorostů a kapraďorostů – viz příloha, varianta B
 • Poznávání dřevin, hub a lišejníků – viz příloha, varianta B
 • Poznávání zvířat – viz příloha, varianta B
 • Morseova abeceda
 • Hod na svislý a vodorovný cíl
 • Uzlování – viz příloha
 • Poznávání souhvězdí a hvězd – viz příloha
 • Poznávání mapových značek – viz příloha
 • Práce s pilou a sekerou
 • Poznávání významných míst v ČR – viz příloha, varianta B

 

Mimo běžecký okruh:

 • Historie a současnost Sokola – test – viz příloha
 • Oheň – přepálení provázku ve výši cca 50 cm
 • Zdravověda     - vědomostní test – viz příloha

          - transport (pomocí improvizovaných nosítek ze dvou tyčí a deky nebo                                                       pomocí trojcípého šátku)

- KPR – provádí všichni členové hlídky (1. člen oslovení, ohledání, volání 155, zahájení um. dýchání a masáž srdce cca. 1 min, 2. člen um. dýchání a masáž srdce cca  1min, 3. člen um. dýchání a masáž srdce cca 1min)

                                                              

Ceny:         Vítězným hlídkám budou předány putovní sekery. Hlídkám na 1. - 3. místě – diplomy a        medaile.

                   Všem účastníkům účastnické listy.

Různé:        Protesty proti výsledkům lze podat do 30 minut po oznámení výsledků, a to prostřednictvím vedoucího župní výpravy hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.

 

Rámcový program:              

Pátek 20. 5. 2016:     17:00 - 19:30 hod.      příjezd župních výprav, prezence, stavba stanů

18:00 - 20:00 hod.      večeře

20:30 hod.    povinná porada vedoucích družstev, losování startovních čísel
                            a startovního pořadí.

21:00             porada rozhodčích, noční hra

 

Sobota 21. 5. 2016:                7:30 – 8:30 hod                      snídaně

                           9:00 hod                     slavnostní nástup

                           10:00 hod                   předpokládaný start závodu

                           11:30 – 14:00  hod      vydávání obědů v průběhu soutěže

                           cca 15:00 hod             ukončení závodu (podle počtu přihlášených hlídek)

Po ukončení přeboru ČOS v ZZZ proběhne během odpoledne doprovodný program v prostoru areálu Břízky – u sokolovny.

                           cca. 19:00 hod                        oznámení předběžných výsledků ZZZ

                           cca. 21:00 hod                        slavnostní táborový oheň

 

Neděle 22. 5. 2016:                7:30 – 8:30 hod.         snídaně

                          9:00 hod.                    slavnostní nástup a vyhlášení výsledků přeboru

                          10:00 – 11:00 hod.     vydávání balíčků na cestu

                           do 12,00 hod.             likvidace tábořiště, úklid plochy, odjezd účastníků

Vybavení:

- výpravy:              vlastní stany, vlastní spací pytle a karimatky,

- družstva:             vlastní sekera s obalem (závodníci ji ponesou s sebou po celou dobu závodu), podložka pro psaní, psací potřeby, buzola, každý závodník bude obut z důvodu bezpečnosti do uzavíratelné sportovní obuvi, sportovních kalhot (minimální délka pod kolena) -  při nedodržení předepsaného oblečení nebude hlídka připuštěna k závodu. Na oděvu důstojně umístěna sokolská symbolika (znak Sokola na rukávu nebo hrudníku).

- účastník:              osobní vybavení pro pobyt v přírodě s ohledem na roční období, věci osobní hygieny a případné osobní léky, jídelní miska (ešus) se lžící. Oblečení a obutí na hry v přírodě. Náhradní oblečení pro případ nepříznivého počasí. Pláštěnka, šátek, dobře svítící baterka!, psací potřeby, průkaz zdravotní pojišťovny, platný průkaz ČOS.

Všem účastníkům bude zajištěn po celou dobu pobytu pitný režim.

 

Doprava:

GPS souřadnice sokolovny: 50°41'35.583"N, 15°0'51.045"E

Vlastní doprava:

Nejlepší příjezd po dálnici na Liberec, sjet v Hodkovicích nad Mohelkou směrem na Český Dub a za obcí Vlčetín (cca 500m) odbočit doprava přes Domoslavice do Proseče pod Ještědem. Odbočka do sokolovny je značená uprostřed obce (u obecního úřadu vpravo). Vzhledem k malé kapacitě místa u sokolovny budou vozy parkovány nedaleko.

Veřejná doprava (vlak, autobus)

Nejbližší autobusové zastávky Proseč p. Ještědem (300m), Proseč p. Ještědem-Javorník (1,8Km) nebo Bílá-Vlčetín (1,3Km) - viz přiložený plánek. Pro vážné zájemce je možné po objednání zajistit dopravu z vlakových zastávek Liberec nebo Turnov / zde autobusové nádraží vzdálené 100 m/ do Proseče p. J. 

Závazné objednání této dopravy uveďte v přihlášce – jedná se o cestu tam i zpět k vlaku.  

Způsob dopravy vyplňte, prosím, s přihláškou.

Dne: 31. 3. 2016

 

Petr Svoboda, v. r.                                                                  Zdeněk Lauschmann, v. r.

  náčelník OV ČOS                                                                vedoucí komise pobytu v přírodě

 

 

 

vloženo dne: 30.03.2016 poslední změna: 15.05.2016 Petr Mikysek, Mělník

Přílohy:

Propozice, Soutěžní řád, Rozpis
1459290895_1.zip

(velikost 333928 bajtů)
Závazná přihláška
1459290895_2.pdf

(velikost 360572 bajtů)
Historie,Značky,Překážky,Zdravověda
1459290895_3.zip

(velikost 1650496 bajtů)
Uzle,Rostliny,Hvězdy,Zvířata,Místopis
1459290895_4.zip

(velikost 549546 bajtů)

Související informace:

Dokumenty k stažení

Zálesácký závod zdatnosti, přebor ČOS, VÝSLEDKY ŽACTVO - Lukáš Beneš
Proseč pod Ještědem, 20.5. - 22.5.2016
Přidáno: 20.08.2016 06:38:08

Zálesácký závod zdatnosti, přebor ČOS, VÝSLEDKY DOROST - Lukáš Beneš
Proseč pod Ještědem, 20.5. - 22.5.2016
Přidáno: 20.08.2016 06:36:24

zobrazeno: 2596 x