Sokol.Cz

 

Vítejte v sekci Zdravotní komise ČOS 

Zdravotní komise je  zřízena  PV ČOS. Jedním z jejích úkolů je publikovat informace, které mohou  využívat nejen župní  a jednotoví zdravotníci, ale i všichni ostatní zájemci.
 

 

Aktualizace

23.2 .2019

V sekci "postup při úraze" bylo změněno číslo pojistné smlouvy por úrazové pojištění členů ČOS a  v sekci  "Sokolská kapka krve"  byly zveřejněny výsledky za  rok 2018

 

 

Napište nám, co byste si na těchto stránkách rádi přečetli, děkujeme!

 

 
 
Činnost zdravotníka jednoty
 
- spolupracuje s župním zdravotníkem, případně s ČČK, praktickými lékaři a lékařem tělovýchovným
- spoluorganizuje zdravotní službu a poskytuje první pomoc při podnicích jednoty
- spolupodílí se na vedení Knihy úrazů, vydává formulář Oznámení o úrazu a ve spolupráci s ostatními činovníky formuluje aktuální protiúrazová opatření
- jednou za měsíc doplňuje obsah lékárničky v jednotě
- sleduje hygienu sportovního prostředí (zjišťuje stav šaten, umýváren, záchodů, dbá na čistý vzduch, správnou teplotu a osvětlení v tělocvičnách atd.) a upozorňuje vedení jednoty na odstranění závad, při sportovních akcích (je-li přítomen) sleduje hygienu cvičebního a tréninkového procesu včetně zákazu kouření a konzumace alkoholických nápojů mladistvými
- spolupracuje s cvičitelským sborem při řešení zdravotnických otázek ve sportu, spolupodílí se na ročních a tříletých prohlídkách stavu nářadí
- pečuje o vzdělávání cvičitelů a trenérů v zdravotní problematice v součinnosti se vzdělavatelem, pečuje o zvýšení pohybové aktivnosti populace
- podle možností jednoty se účastní tělovýchovně lékařského sledování (reakce cvičenců na zátěž apod.)
 
 
Činnost župního zdravotníka
 
Pečuje o zdravotnickou činnost ve všech jednotách v župě sdružených. Členy župního zdravotního sboru jsou všichni zdravotníci jednot. Župní zdravotník (předseda župního zdravotního sboru) je spojovacím článkem mezi jednotami a zdravotní komisí ČOS.
 
 

 

Kdo může být zdravotníkem?

Zdravotníka může dělat osoba, která má úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, dále osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci (vyškolení členové první pomoci ČOS, ČČK), a student lékařství po ukončení třetího ročníku.