Sekce Zdravotní komise ČOS

                   

        Korespondenční  soutěž pro sokolské jednoty

 

 

Skutečnost, že lékaři dnes a denně potřebují krev k podávání transfuzí, je dobře známá: náhradu vlastní krve potřebují pacienti po vážných úrazech, lidé s leukemií, rodička a novorozenci po porodu a mnoho dalších. Dosud nikdo nevymyslel jinou, stejně kvalitní náhradu lidské krve a ta se dá získat pouze odběrem krve od živých, zdravých dárců.

 

Darování krve je činnost velmi záslužná a společensky ceněná, nicméně navzdory tomu se stále nedostává dárců. Čas od času slyšíme o různých náborových akcích, které nabízejí různé odměny za první darování krve. Nicméně, jako ostatně téměř ve všem, co v Sokole děláme, nejvíce užitečné je opakovaná a pravidelná činnost, a tedy také opakované a pravidelné dárcovství. A právě takové by Sokol a Zdravotní komise ČOS ráda podpořila

Pravidla:

- sčítá se počet odběrů za sokolskou jednotu za 6, resp. 12 měsíců

- protože někdo může darovat nejen plnou krev, ale i například krevní plazmu či krevní destičky, které se ovšem může darovat častěji než plná krev, tak za jednoho muže  je možno započítat max. 5 odběrů za rok a za jednu ženu max . 4 odběry za rok ( bez ohledu na to,  zda se jedná o plasmu či plnou krev)

- hlášení ( obsahující jméno jednoty, župu, počet odběrů a počet dárců) se zasílá 2x ročně, za období leden - červen  vždy do konce července aktuálního roku  a  za období červenec - prosinec do konce ledna následujícího roku; hlášení za druhé pololetí musí obsahovat také celkový počet dárců za celý rok ( jelikož  většinou nemusí jít o prostý součet dárců za obě pololetí); hlášení se zasílá pomocí formuláře na adrese:   https://www.sokolskakapkakrve.cz/nahlasit-vysledky/

-  vyhlášení výsledků bude 2x ročně, jednou průběžně a na začátku  následujícího roku vždy celkové výsledky za celý předchozí  rok; výsledky  budou uveřejněny  na webu a v časopise Sokol

-  podrobnosti o projektu naleznete na internetových stránkách projektu:  https://www.sokolskakapkakrve.cz/

 

Kdo může darovat krev: Každý člověk dlouhodobě žijící v ČR, který je ve věku 18-65 let, váží minimálně 50 kg a rozhodl se svobodně a dobrovolně; neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví a nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, žloutenky) nebo tyto choroby neprodělal. Krev také nemohou darovat osoby trpící nějakým chronickým onemocněním (např. cukrovkou, epilepsií apod. /Podrobnosti jsou k nalezení na stránkách transfuzních stanic, např. www. uhkt.cz.

Odebírá se obvykle 450 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá 5-10 minut. Odebrané složky krve se nahradí během několika dnů až 3 týdnů. I když je povoleno provádět ročně 6 odběrů u mužů a 5 u žen, obvykle se provádí 4 odběry u mužů a 3 u žen.

Výsledky: rok. 2015; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Aktuální informace

Je velmi potěšitelný celkový vzrůstající trend dárců i odběrů. Také zapojení i malých jednot.

Počet odběrů a dárců za 2. pololetí r. 2022 a celkový počet dárců za celý rok 2022 prosím zašlete do 31.1. 2023  prostřednictvím webového formuláře:   https://www.sokolskakapkakrve.cz/nahlasit-vysledky/

Logo soutěže je k dispozici zde.